Elektronický diferenciál u tramvají

Active: 
yes
Naprostá většina dnes používaných kolejových vozidel včetně tramvají nemá ve své nápravě diferenciál – obě kola jsou pevně spojena s nápravou. U vlaků je zatáčení řešeno geniálně – kola mají kuželový profil (průměr kola se k vnějšímu okraji zmenšuje) a při průjezdu obloukem se v důsledku působení odstředivé síly změní efektivní poloměr obou kol. Toto řešení u tramvají použito není, tramvaje přece jen neprojíždění oblouky takovou rychlostí. Výsledkem pak ale je, že v oblouku jsou kola i koleje opotřebovávány (doslova obrušovány).
 
U tramvají, u kterých je každé kolo hnáno vlastním motorem, by takovému mechanickému opotřebení šlo předejít implementací elektronického diferenciálu. Tedy každé kolo by při průjezdu obloukem bylo řízeno rozdílně.
 
Cílem tohoto studentského projektu bude prozkoumat možnosti i omezení takového řešení.
 
Analýza bude probíhat s využitím matematického modelu a numerických simulací a optimalizací.
 
Při řešení budeme spolupracovat s doc. Tomášem Hanišem a jeho týmem.
Contact person: 
Zdeněk Hurák