Optimální řízení toku energie mezi tramvajemi a mezi tramvajemi a infrastrukturou

Active: 
yes
Stávající přístup k energetické optimalizaci elektrických kolejových vozidel včetně tramvají se omezuje na samotné vozidlo – kdy a jak moc zrychlovat, jak dlouho držet cestovní rychlost, kdy přejít do výběhu a kdy začít brzdit.
 
Vzhledem k napájení ze společné sítě se však nabízí při této optimalizaci vzít v úvahu i možnost toku energie mezi tramvajemi – jedna tramvaj se chystá brzdit a místo ukládání energie do baterie může tuto energii nabídnout sousední tramvaji, ktera se právě chystá rozjíždět a energii tedy poptává. Přitom je ale potřeba brát ohled i na samotné baterie a provozovat je v pro ně optimálním režimu.
 
Pro koordinaci takového toku energie mezi tramvajemi bude užitečné a dost možná dokonce nezbytné používat komunikaci mezi vozidly (angl. vehicle-to-vehicle, V2V). Takovými komunikačními jednotkami dnes již některé tramvaje bývají osazovány (náš průmyslový partner takové vyvíjí a vyrábí).
 
Podobně jako tok energie mezi tramvajemi je ale možné optimalizovat i tok energie z tramvajové měnírny do tramvají. Celé město je rozděleno do několika zón, každá je napájena z vlastní měnírny. Tramvaje v dané zóně se mohou synchronizovat/koordinovat v jejich požadavcích na energii z měnírny. Kupříkladu pokud se několik tramvají chystá rozjet, mohou se "domluvit", že některá z nich svůj rozjezd i jen o pár sekund odloží, aby byla síť vystavena menší špičkové zátěži.
 
Prozkoumání možností pro takovéto koordinované a optimalizované toky energií v tramvajové síti bude náplní tohoto projektu.
 
Hlavním nástrojem bude matematické modelování, numerická simulace a optimalizace. V modelech, simulacích a optimalizacích bude muset být vzata v úvahu komunikace mezi vozidly (V2V) a případně i mezi vozidly a infrastrukturou (V2I). Dost možná bude vhodné či dokonce nutné uvažovat metody pro distribuovanou optimalizaci.
Contact person: 
Zdeněk Hurák