Řízení experimentálního plotteru –⁠ využití Iterative Learning Control (ILC) pro opakující se regulační úlohy

Active: 
yes

Cílem práce bude použití základních i pokročilejších metod automatického řízení pro experimentální plotr. Ten jsme si na katedře navrhli i postavili sami, abychom na něm demonstrovali užitečnosti takových metod, které dokážou vzít v úvahu i opakující se charakter úloh. Takové úlohy lze najít na mnoha místech v průmyslu, zejména ve výrobní automatizaci –⁠ robotické manipulátory typu pick&place neustále opakují ten stejný úkol. Byla by potom škoda nevyužít znalosti o tomto repetitivním charakteru úlohy. Jedna skupina metod, které toto dokážou, je v angličtině označovaná jako Iterative Learning Control (ILC). V nedávno obhájené diplomové práci Marka Bečky bylo předvedeno prvotní použití jen úplně nejjednodušší verze ILC, avšak příležitostí pro zlepšení (i vlastní osobní učení se) je mnoho.

Contact person: 
Zdeněk Hurák
Image: Plotter (vizualizace)