Systém pro sběr a prezentaci průmyslových procesních dat pomocí protokolu OPC

Active: 
yes

Cílem je nalézt a vyzkoušet moderní systém, který by v reálném čase umožňoval sběr dat ze senzorů a regulačních smyček na průmyslové výrobní lince, jejich archivaci a zejména pak možnost jejich zpracování, zobrazování a prezentaci lidem ve výrobním podniku. To zahrnuje například různé grafy, statistiky, histogramy a jiné reporty, které ukazují, jak daná řídicí smyčka funguje a reguluje apod.

Ilustrativním příkladem výstupu může být interaktivní dashboard v prostředí Power BI, jako je tento pro zobrazování dat o COVID-19.

Systém se bude skládat z následujících nezávislých komponent:

  • modul pro připojení ke zdroji dat pomocí protokolu OPC (Open Platform Communications)

  • modul pro ukládání procesních dat

  • modul pro zobrazení dat a tvorbu reportů

Úkolem bude prozkoumat různé existující systémy, provést ukázkovou implementaci na vybraném zdroji dat a porovnat systémy vzhledem k jejich možnostem, ceně a dalším parametrům.

V případě úspěšných výsledků se předpokládá budoucí nasazení systému v několika průmyslových výrobních podnicích v USA, Francii, Británii, Rusku a Malajsii. Nabízí se i možná následná firemní spolupráce členů týmu na tomto tématu.

Externí konzultant: Ing. Petr Havel, Ph.D. (Optimwise s.r.o.)

Contact person: 
Zdeněk Hurák
Image: Screenshot of a Covid dashboard withing Microsoft Power BI