Domovské adresáře a sdílené disky

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Každý student a zaměstnanec má na Karlově náměstí (FELK) k dispozici svůj domovský adresář a podle přidělených rolí i některé sdílené složky. K těmto složkám se přistupuje pomocí Sdílení souborů a tiskáren a Mapování disků (Windows) nebo mountování souborového systému CIFS (Linux, Mac OS).

Velikosti domovských adresářů:

  • studenti 10 GB
  • zaměstnanci
    • K13135 100GB
    • K13139 100GB

Uživatelské návody pro připojení domovských adresářů a sdílených složek:

Návod pro připojení domovského adresáře ve Windows[edit]

Pracovní stanice v doméně AD[edit]

  • pro přihlášení se používá standardní uživatelské jméno a Hesla ČVUT.

Pracovní stanice mimo doménu AD[edit]

Návod pro připojení domovského adresáře z Linuxu[edit]

  • mount CIFS nebo Dolphin v KDE

Manuální připojení na příkazové řádce (pod rootem) na počítači, který není v doméně

mount -t cifs //aegis1.felk.cvut.cz/home-{staff|student|external} <localdir> -o username=<ad_username>,domain=ad.felk.cvut.cz,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777

Aby to fungovalo automaticky při startu, musí být kromě záznamu v /etc/fstab vytvořen soubor /root/.smbcredentials, ve kterém budou základní ověřovací údaje pro připojení. K tomuto souboru by měl mít přístup pouze(!) root, proto je třeba mu nastavit příslušná práva

sudo chmod 700 /root/.smbcredentials

Obsah souboru /root/.smbcredentials:

username=ADDOMAIN\USERID
password=ADPASSWORD
ADDOMAIN
doména (ad.felk.cvut.cz)
USERID
uživatelské jméno v AD
ADPASSWORD
uživatelské heslo v AD (lze nastavit či změnit přes stránku https://www.felk.cvut.cz/adpass/ )


Do souboru /etc/fstab se pak přidá následující řádek:

//WINSERVERNAME/WINSHARENAME /media/WINSHARENAME cifs sec=ntlmv2,credentials=/root/.smbcredentials,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0

kde je..

ADSERVERNAME
aegis1.felk.cvut.cz
ADSHARENAME
home-{staff|student|external}
/root/.smbcredentials
soubor s přihlašovacími údaji
Upozornění V nastavení pro fstab jsou nastaveny k souborům plná práva. To je v reálném nasazení potřeba upravit podle lokální stanice

Návod pro připojení domovského adresáře z Mac OS X[edit]

V okně Finderu zvolit

 Go > Connect to Server

a do adresního řádku okna Connect to Server zadat

 smb://ADDOMAIN\USERID@WINSERVERNAME/WINSHARENAME

kde

ADDOMAIN
má hodnotu AD
USERID
je uživatelské jméno ČVUT
WINSERVERNAME
je aegis1.felk.cvut.cz
WINSHARENAME
je home-{staff|student|external} podle uživatelské role

Po zadání hesla se zobrazí obsah šložky v novém okně Finderu.

Připojení z mobilních systému (Android a iOS)[edit]

  • TBD

Vzdálený přístup k domovským adresářům a sdíleným složkám mimo síť FELK[edit]

  • zatím není podporován