Dp 296 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Automatický návrh řízení pro domovní automatizaci[edit]

Autor: Ondřej Nývlt

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Diplomová práce se zabývá využitím standardního PLC WAGO netradičním způsobem jako centrální řídicí jednotky jednoduše nastavitelné a ovladatelné domovní automatizace nezávislé na konkrétní budově využívající levných standardních komponent a technologií. Práce obsahuje jak návrh, tak realizaci této inovativní automatizace. Základními implementovanými funkcionalitami systému jsou řízení vytápění, osvětlení (včetně technologie DALI) a ventilátorů, časové programy a vizualizace pro pohodlné nastavení i správu celého systému. Mimo návrh vlastního systému domovní automatizace jsou v práci diskutovány i otázky marketingu systému jako komerčního produktu. Dále je v práci popsána současná situace na českém trhu s domovními automatizacemi a jsou zde rozebrány nabídky konkurenčních produktů.

Dp 2008 nyvlt ondrej.pdf