Dp 405 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Algoritmy řízení environmentálních veličin pasivního domu[edit]

Autor: Petr Novák


Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF

405 fig.gif

Cílem algoritmů řízení environmentálních veličin pasivních domů je zajištění vhodných parametrů mikroklimatu, kterých však nesmí být dosaženo neúměrně vysokou energetickou spotřebou budovy. Environmentálními veličinami se rozumí teplota, koncentrace oxidu uhličitého, relativní vlhkost a tlak vzduchu. Řízení těchto veličin musí respektovat omezení a vzájemné vazby mezi veličinami, které vyplývají ze specifické topologie HVAC systému pasivních rodinných domů. Práce obsahuje popis navržených fuzzy supervizorových algoritmů řízení, které realizují nelineární MIMO regulátory pro typový pasivní dům, a srovnání výsledků pokročilé regulace se základní. Součástí výsledků práce jsou časové řady environmentálních veličin typového pasivního domu, které byly simulovány pomocí dynamického modelu, a jejich zhodnocení. Rovněž jsou obsaženy citlivostní analýzy uvažovaných způsobů regulace na energetickou náročnost budovy při změně žádané hodnoty teploty.


Dp 2010 novak petr.pdf