Dp 472 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Tester 10 Gigabit Ethernet sítí[edit]

Autor: Šimák Jáchym


Diplomové práce 2012

Stáhnout práci v PDF


Diplomová práce se zabývá analýzou OpenSource nástrojů pro testování parametrů komplexních sítí, ale i jednotlivých zařízení. Rozebírá parametry, pro něž je třeba navrhnout metodiku měření a proměnné tyto parametry ovlivňující. Specifikuji hlavní typy aplikací a jejich požadavky na přenosový řetězec. Testuji OpenSource programy k testování sítí, včetně popisu nutných optimalizací k dosažení nejvyšších výkonů.


Dp 2012 simak jachym.pdf