Dp 504 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Implementácia nekonvenčného radiča CAN v jazyku VHDL[edit]

Autor: Dušan Hamza


Diplomové práce 2013

Stáhnout práci v PDF

Cieľom práce „Implementace nekonvenčního řadiče CAN v jazyce VHDL“ je vytvorenie obvodu s IP funkciou radiča zbernice CAN s nadštandardnou funkčnosťou v jazyku VHDL. Okrem bežnej funkčnosti radiča zbernice CAN náš obvod implementuje frontu prijatých správ a štyri fronty pre správy, ktoré majú byť odoslané. Navyše všetkým prijatým správam priraďuje časové značky a pre všetky správy, ktoré majú byť vyslané, je možné určiť, v akom čase sa majú vyslať na zbernicu CAN.


Dp 2013 hamza dusan.pdf