Dp 508 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Algoritmy pro efektivní prohledávání stavového prostoru v rozvrhování zdravotních sester[edit]

Autor: Jakub Levý

Diplomové práce 2013

Stáhnout práci v PDF

Diplomová práce se zabývá problémem rozvrhování směn zdravotních sester a návrhem takového řešení, které by bylo možné aplikovat na instance s různými parametry. Po prostudování různých již existujících možností, byla jako výchozí algoritmus vybrána hyperheuristika řízená pomocí metody tabu vyhledávání, která používá nízkoúrovňové heuristiky založené na bázi tzv. vyvážení směn. S ohledem na jeho nedostatky byl navržen nový, modifikovaný algoritmus. V další fázi na modifikované verzi proběhly úpravy v podobě integrování neuronové sítě pro řízení některých kroků jako náhrada metody tabu vyhledávání. Všechny tři verze algoritmu byly nakonec srovnány na množině testovacích dat uvolněné skupinou z Nottinghamské univerzity.


Dp 2013 levy jakub.pdf