Dp 586 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Distribuovaná identifikace budov[edit]

Autor: Bäumelt Tomáš

Diplomové práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Tato diplomová práce se zabývá identifikací budov. Nejprve jsou vytvořeny pomocí RC obvodů dva teplotní modely budovy jako lineární časově neproměnné systémy spojitého času. Tyto modely budou poté použity během simulací a také jako generátory dat pro identifikační proces. Hlavním cílem této práce je navrhnout a implementovat algoritmus pro distribuovanou identifikaci budov. Identifikace budovy jako celku je rozložena pomocí takzvaných dekompozičních metod na menší lokální identifikační problémy v jednotlivých místnostech, kde si musí být rovny parametry, které popisují společné zdi mezi místnostmi. Lokální identifikace používá jako data naměřené teploty vzduchu v místnostech a tepelný tok výměníku. Identifikace je založena na grey-box modelování a odhaduje parametry pomocí nejmenších čtverců nebo maximálně věrohodného odhadu. Nakonec je navržený algoritmus otestován na čtyřzónovém modelu budovy s několika různými nastaveními.Dp 2016 baumelt tomas.pdf
P 2016 baumelt tomas.pdf