Mantis

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Mantis je systém pro hlášení a řešení problémů založený na webovém přístupu. Je umístěn na adrese

http://support.dce.felk.cvut.cz/mantis
Poznámka Pro přístup do Mantisu je nutná registrace a potvrzení registrace, které dorazí na uvedenou e-mailovou adresu. Přiřazení odpovídající role, přísluší vedoucímu projektu, resp. správci.

Základní tutoriál pro práci s Mantisem, který vytvořil Ing. Přemysl Brada ze Západočeské univerzity, můžete najít na adrese:

http://www.kiv.zcu.cz/~brada/vyuka/files/aswi/priklady/mantis-navod.html

Přístup do Mantisu[edit]

Možnosti práce uživatele přihlášeného do systému Mantis jsou dány přidělenou rolí. Každý uživatel může mít více rolí. Kromě projektová role (tj. role přiřazené v rámci konkrétního projektu) má také globální roli. Projektová role má však vždy vyšší prioritu. Výchozí rolí po registraci je Reportér

  1. recenzent (VIEWER) - může pouze prohlížet problémy, které jsou nastaveny jako veřejné.
  2. reportér (REPORTER) - může oznamovat problémy
  3. aktualizátor (UPDATER) - může pouze modifikovat stav přiděleného problému, nemůže si jej však sám přidělit.
  4. vývojář (DEVELOPER) - může si přiřadit problém k řešení
  5. vedoucí (MANAGER) - může spravovat přidělený projekt (přidávat kategorie, psát aktuality k projektu, přiřazovat k projektu další uživatele)
  6. správce (ADMINISTRATOR) - zakládá nové projekty a spravuje uživatele

Registrace do systému Mantis[edit]

  • Podmínkou přístupu do Mantisu je registrace.
  • Zaregistrovat se může do systému Mantis každý.
  • Pro zaregistrování do systému je třeba uvést platný mail, a registraci potvrdit klinknutím na link, který reportér od systému obdrží