Nápověda:Jak editovat stránku

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search
Přehled nápovědy
Editace obsahu
Systém wiki
Zabezpečení stránek
Zásady

Základy editace[edit]

Pokud najdete stránku, kterou chcete upravit nebo doplnit, všimněte si na stránce záložky editovat. Pokud jste přihlášený uživatel a máte právo k editaci, tak se vám po kliknutí na tento link objeví kód stránky v okně, kde jej lze upravovat. Nad oknem je nápis Editace stránky + titul stránky.

Po provedení úprav nejprve kliknutí na Ukázat náhled vygenerujete náhled stránky, kde si můžete výsledek úprav zkontrolovat ještě před uložením a teprve je-li vše v pořádku kliknete na Uložit změny. Obzvlášť novým uživatelům, co nemají větší zkušenosti s editací wiki se doporučuje, aby si zvykli náhled požívat a neukládali zbytečně stránku po každé dílčí úpravě.

Také - v případě že je úprava obsahu pouze kosmetická - doporučujeme před uložením zaškrtnout políčko Tato změna je malá editace. Tato volba odfiltruje změnu z výpisu na stránce Poslední změny a zvýší tak jeho přehlednost.

Před uložením změn také můžete doplnit text v okénku Shrnutí editace. Tato poznámka se pak zobrazí ve výpisu.

Poznámka Pokud editujete nějakou stránku, tak nepoužívejte v prohlížeči tlačítko "Zpět". Mohlo by se vám stát, že byste mohli o již provedené úpravy přijít ještě před jejich uložením.

Zásady pro psaní článku[edit]

Cizí text je tabu!
Patří k etice Wiki neodtraňovat nic z textu, který psal někdo jiný. Sluší se jej maximálně doplňovat. Pokud se vám původní text nelíbí, nebo k němu máte výhrady, spojte se s jeho autorem (o koho jze zjistíte kliknutím na záložku historie) a dohodněte se na případné změně.
Pište vždy hned od kraje
Ve wiki totiž mezera na začátku řádku signalizuje, že následující text má být zobrazen jako tzv. "strojopis".
Odsazený text
Pokud chcete, text byl odsazen, ale ukázal se správně, napište ho v okně odleva, ale nejdříve dejte dvojtečku. Po uzavření okna dvojtečka zmizí a text se odsadí.
Oddělování odstavců
Odstavce se oddělují prázdným řádkem. Pokud tak neučiníte, bude na vygenerované stránce slitý dohromady.
Zvýrazňování v textu
Text v textu můžete zvýraznit buďto kurzívou, nebo ztučněním Provádí se to tak, že text, který má být zvýrazněn se umístí mezi apostrofy. V případě kurzívy jsou apostrofy dva, u tučného textu tři. Znaku apostrof ' můžete v MS Windows napsat buď po přepnutí na anglickou klávesnici, nebo přímo číselným kódem (levou rukou stisknete tlačítko ALT a pravou vyťukáte na číselné klávesnici 39 - po uvolnění tlačítka ALT se apostrof objeví). Na linuxu pokud používáte pro psaní nastavení kernelu jej můžete napsat tak, že stisknete pravý ALT a klávesu, na kterou je apostrof namapován na anglické klávesnici (většinou je na klávese namalovaný)

Založení nového článku[edit]

Pokud máte potřebu založit ve wiki nový článek, tak to můžete učinit několika způsoby

Přímé založení článku zadáním přes adresu[edit]

Pokud MediaWiki nenajde článek s příslušným názvem, automaticky nabídne jeho založení. Tj. otevře prázdné editační okno. Po jeho uložení dojde k založení příslušného článku.

Nevýhoda: Takto založený článek není odnikud nalinkován. Pokud tedy na něj nepůjdete přímo na jeho URL (internetovou adresu), tak bude dohledatelný pouze přes Speciální stránky

Založení článku přes odkaz[edit]

Většinou vzniká potřeba vytvořit nový článek při psaní textu, který by na něj měl odkazovat. V takovém případě stačí sousloví, které by mělo tvořit název článku uzavřít do dvojitých hranatých závorek. Tím se založí odkaz, který má v případě, že odkazuje na neexitující stránku, červenou barvu. Stránku lze pak založit jeho rozkliknutím (viz předchozí odstavec).

V případě že je má řetězec v textu oproti názvu cílového článku pouze přidanou nějakou koncovku, stačí koncovku připsat bezprostředně za hranatou závorku.

Použití svislítka[edit]

V případě, že se název cílové stránky liší od současného tvaru zapsaného řetězce (např. je-li text v jiném pádě) lze použít svislítko. Za svislítkem pak lze napsat cokoliv.

Poznámka Pokud je na konci řetězce přidané pouze svislítko, provede se vytvoření alternativního zápisu automaticky při uložení stránky. Využívá se toho tehdy, je-li odkazovaná stránka v jiném jmenném prostoru - viz Jmenné prostory a jejich význam

Více o psaní odkazů se můžete dozvědět v kapitole Jak psát správně odkazy

Syntaxe wiki[edit]

Je velmi jednoduchá, intuitivní a pro 90% obsahu stránek plně postačuje znát několik základních věcí:

 1. Jak tvořit nadpisy
 2. Jak psát odkazy
 3. Jak používat šablony

Nadpisy[edit]

Obsah stránky se logicky rozděluje pomocí nadpisů různé úrovně. Nadpis je text na řádku, který začíná i končí znakem = (rovnítko). Textu který je mezi nimi, bude nadpis<ref>V případě, že rovnítko má být součástí nadpisu, musí být napsáno jako HTML entita</ref>.

Úroveň nadpisu je daná počtem rovnítek, který musí být na obou stranách stejný.

Blok kódu na úrovni příslušného nadpisu, lze editovat samostatně, pokud to není zakázáno použitím systémové konstanty. U rozsáhlejších textů tak není nutné editovat celý kód najednou, ale stačí editovat pouze příslušnou úroveň.

Každý nadpis zároveň může fungovat také jako kotva (viz Jak psát správně odkazy )

Poznámka
== Nadpis druhé úrovně ==

Odstavce a zalomení řádku[edit]

Odstavce se dělají velice jednoduše tak, že se vynechá jeden řádek. Občas se však dostanete do situace, kdy nechcete vytvořit nový odstavec, ale pouze zalomit řádek. V takovém případě to můžete udělat pomocí HTML tagu <br>

Poznámka Při zpracování výsledného kódu v prohlížeči je třeba mít na paměti, že je tok textu automaticky zalamován na mezeře. Aby nedocházelo při zalamování ke vzniku tzv. sirotků (třeba při zápisu čísel u nichž je použitá mezera), je třeba místo mezery vložit HTML entitu &nbsp; (pevná mezera)
Poznámka
10&nbsp;000,-
Výsledený efekt...
10 000,-

Formátování textu[edit]

Tučný text
'''Tučný text'''
Tučný text
Kurzívní text
''Kurzívní text''
Kurzívní text
Malý text
Malý <small>text</small>
Malý text
Přeškrtnutý text
Přeškrtnutý <strike>text</strike>
Přeškrtnutý text
Podržený text
Podržený <u>text</u>
Podržený text
Index horní
Index <sup>horní</sup>
Index horní
Index dolní
Index <sub>dolní</sub>
Index dolní

Seznamy a odrážky[edit]

Odsazení, odrážky a seznamy se v textu dělají pomocí znaků přidaných na na začátku řádku. Tyto znaky lze vzájemně kombinovat a tak tvořit vnořené seznamy, které však mají svá omezení. V drtivé většině případů však nejde o omezení zásadní.

Odsazení řádku[edit]

Odsazení řádku se provádí pomocí znaku : (dvojtečka)

Poznámka
:První řádek
::Druhý řádek
:::Třetí řádek

Interpretace ukázkového kódu:

První řádek
Druhý řádek
Třetí řádek

Odrážky[edit]

Odrážky se provádí pomocí znaku * (hvězdička)

Poznámka
*První odrážka
*Druhá odrážka
*Třetí odrážka

Interpretace ukázkového kódu:

 • První odrážka
 • Druhá odrážka
 • Třetí odrážka

Číslovaný seznam[edit]

Číslovaný seznam se realizuje pomocí znaku # (dvojitý křížek neboli hash)

Poznámka
#První položka seznamu
#Druhá položka seznamu
#Třetí položka seznamu

Interpretace ukázkového kódu:

 1. První položka seznamu
 2. Druhá položka seznamu
 3. Třetí položka seznamu

Kombinované seznamy[edit]

Poznámka
#První položka
#*První odrážka
#*Druhá odrážka
#*#První položka vnořeného seznamu
#*#Druhá položka vnořeného seznamu
#Druhá položka
#*První odrážka
#*Druhá odrážka
#*#První položka dalšího vnořeného seznamu
#*#Druhá položka dalšího vnořeného seznamu

Interpretace ukázkového kódu:

 1. První položka
  • První odrážka
  • Druhá odrážka
   1. První položka vnořeného seznamu
   2. Druhá položka vnořeného seznamu
 2. Druhá položka
  • První odrážka
  • Druhá odrážka
   1. První položka dalšího vnořeného seznamu
   2. Druhá položka dalšího vnořeného seznamu

Ostatní značky[edit]

Podpis[edit]

Pro automatické vložení podpisu se používá kombinace tří až čtyř znaků ~ (tilda). Je-li tilda uvedena čtyřikrát, vloží se za podpisem také aktuální čas. Pokud se uvede tilda pětkrát, vloží se pouze aktuální čas.

Poznámka
~~~~

Interpretace ukázkového kódu:

Keny 25. 10. 2010, 14:27 (UTC)

Vodorovná oddělovací čára[edit]

Čtyři znaky - (pomlčka) se vygenerují jako vodorovná čára

Poznámka
----

Interpretace ukázkového kódu:


HTML entity[edit]

Při psaní stránek ve wiki se dříve nebo později setkáte s tím, že to co napíšete se snaží wiki nějakým způsobem interpretovat, aniž byste o to stáli. Řešení tohoto problému je povícero. Asi nejjednodušší je použít místo znaku jeho HTML entitu.

HTML entita, je řetězec, který začíná znakem & (et) je ukončen znakem ; (středník). Internetový prohlížeč místo něj zobrazí příslušný znak a na straně serveru nedochází k jeho interpretaci. Pro řadu znaků lze zapsat HTML entitu pomocí slovního zápisu<ref>Kódy pro jiné HTML entity lze nalézt na internetu celkem běžně.</ref>, ale některé pouze pomocí číselného kódu <ref>Číslo odpovídá hexakódu znaku, v desítkové soustavě</ref>. Při zápisu číslem se za znak & přidává ještě znak # (dvojitý křížek)

Znak Popis Řetězcový zápis Číselný zápis
# dvojitý křížek (hash) &#35;
& ampersand (et) &amp; &#38;
* hvězdička &#42;
: dvojtečka &#58;
; středník &#59;
= rovnítko &#61;
<
>
lomené závorky &gt;
&lt;
&#60;
&#62;
[
]
hranaté závorky &#91;
&#93;
| svislítko &#124;
{
}
složené závorky &#123;
&#125;
  pevná mezera &nbsp; &#160;
~ tilda &#126;

Potlačení interpretace wiki[edit]

Komentáře v kódu[edit]

Psaní matematických vzorců[edit]

Použití tabulek[edit]

Obrázky a soubory ke stažení[edit]

Šablony[edit]

Systémové konstanty a proměnné[edit]

<references />