Nápověda:Jak pracovat s obrázky

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search
Přehled nápovědy
Editace obsahu
Systém wiki
Zabezpečení stránek
Zásady

Aby bylo možné obrázek vložit do textu, musí být natažený do úložiště wiki na straně serveru, což se dělá úplně stejně jako u každého jiného souboru viz - Nápověda:Jak vkládat do wiki soubory

Vložení obrázku do stránky[edit]

Syntaxe pro vložení obrázku do obsahu stránky je podobná jako u odkazu, jen s tím rozdílem, že před jeho úplným názvem (tj. včetně přípony) musí být uvedeno, že patří do jmenného prostoru Soubor, podobně, jako když se přidává kategorie. Viz níže:

Poznámka
[[Soubor:worker.svg]]

worker.svg

Obrázek jako odkaz na jinou stránku[edit]

Možná jste si povšimli, že vložený obrázek je zároveň aktivní jako link, a odkazuje na stránku s vloženým souborem. Pokud nechcete, aby obrázek fungoval zároveň jako aktivní odkaz, tak můžete obejít toto výchozí chování prázdným parametrem link, kterým se jinak nastavuje jiný cíl odkazu, než původní soubor s obrázkem.

Můžete si to vyzkoušet klikem na obrázek vložený v rámci předchozího odstavce a ten následující..

Poznámka
[[Soubor:worker.svg|link=]]

worker.svg

Obsahuje-li parametr název jiné stránky, tak může obrázek fungovat jako hyperlink na jinou stránku. Toho je využito kupř. u šablony next. Následující příklad funguje jako hyperlink na Nápovědu..

Poznámka
[[Soubor:worker.svg|link=Nápověda:Obsah]]

worker.svg

Úprava velikosti vloženého obrázku[edit]

Není-li při vložení obrázku uveden žádný další upřesňující parametr, kterým by byly upraveny rozměry, vygeneruje se obrázek výchozích rozměrů. To však - obzvláště v případě svg obrázků - nemusí být zrovna optimální, proto zde existuje možnost upravit tyto rozměry prostřednictvím parametrů.

Jako klíčový rozměr lze použít buď šířku..

Poznámka
[[Soubor:worker.svg|100px]]

worker.svg

..nebo výšku.

Poznámka
[[Soubor:worker.svg|x100px]]

worker.svg

Nebo, pokud chceme kupř. na jedné stránce zkombinovat více obrázků, které mají jiný poměr stran můžeme upravit rozměry oba.

Poznámka
[[Soubor:worker.svg|30x40px]]

worker.svg

Použití náhledu[edit]

Je-li obrázek velký, nebo by jeho umístění v textu bylo na úkor srozumitelnosti, lze použít náhled, který funguje zároveň i jako odkaz na obrázek v plné velikosti. Stačí přidat parametr thumb. Není-li uvedeno jinak, tak se náhled generuje z cílového obrázku a jeho výchozí velikost, která je daná uživatelským nastavením wiki, bude taková, aby se vešel do čtverce o straně 220px.

Tuto výchozí velikost generovaného náhledu lze přenastavit stejným způsobem, jako když se mění velikost obrázku vkládaného do stránky.

Poznámka
[[Soubor:direction_a_suivre_3_yve_01.svg|thumb|30px]]
direction a suivre 3 yve 01.svg

Použití jiného náhledu[edit]

Upozornění Jako náhledový obrázek se dá použít i jiný obrázek, ovšem je třeba mít na paměti, že náhledový obrázek sám o sobě bude fungovat jako hyperlink, kdežto na původní obrázek bude mít link pouze ikona pro zvětšení obrázku. Viz níže uvedená ukázka..
Poznámka
[[Soubor:direction_a_suivre_3_yve_01.svg|thumb=worker.svg]]
direction a suivre 3 yve 01.svg

Zarovnání náhledu[edit]

Výchozí umístění náhledového obrázku je při pravém okraji stránky. To lze změnit uvedením parametru center, left, případně none. Parametr none zarovná obrázek k levému okraji, stejně jako left, ovšem s tím rozdílem že text pak obrázek neobtéká.

Poznámka
[[Soubor:worker.svg|thumb|center]]
worker.svg

Popis náhledu[edit]

Poznámka
[[Soubor:worker.svg|thumb|none|Náhled obrázku umístěný nalevo]]
Náhled obrázku umístěný nalevo

Umístění obrázku[edit]

Pozicování vůči obsahu[edit]

Poznámka
[[Soubor:worker.svg]]
[[Soubor:worker.svg]]
[[Soubor:worker.svg]]

worker.svg worker.svg worker.svg

Poznámka
[[Soubor:worker.svg]]

[[Soubor:worker.svg]]

[[Soubor:worker.svg]]

worker.svg

worker.svg

worker.svg


Poznámka
[[Soubor:worker.svg|]]