Nápověda:Jak spojovat stránky

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search
Přehled nápovědy
Editace obsahu
Systém wiki
Zabezpečení stránek
Zásady

MediaWiki má jednu velmi mocnou vlastnost, které se využívá např. také u šablon. A tou je spojování stránek. Díky tomuto spojování lze tvořit velmi sofistikované stránky

Vložení jiné stránky[edit]

Je základním elementem. Provede se tak, že se do dvou složených závorek umístí název stránky. Aby však nebyl tento název automaticky interpretován jako šablona, musí mu předcházet dvojtečka.

Poznámka
{{:Nápověda:Vložený text}}

Vložený obsah:

Vložený obsah stránky

Že jde skutečně o vložený obsah, to si můžete ověřit když navštívíte stránku Nápověda:Vložený text

Podmíněné vložení jiné stránky[edit]

Při generování výsledného kódu je začleněn veškerý kód z vložené stránky. V případě, že vložená stránka obsahuje kategorizaci, přidají se kategorie z vloženého kódu k těm stávajícím.

Totéž platí i pro poznámky pod čarou. U těch je třeba mít na paměti, že se vygenerují tam, kde se v kódu objeví první instance tagu <references />, což nemusí být vždy žádoucí.

Proto jsou k dispozici dva párové tagy kterými lze ovlivnit přístup generátoru ke vloženému kódu.

<includeonly>[edit]

Je-li kód vkládané stránky uzavřen do tohoto párového tagu, bude interpretován generátorem pouze při vložení jinam.

Toho lze využít zvláště u proměnných v šablonách, které mají být závislé na parametrech stránky do níž je kód vložen, nikoliv na parametrech šablony.

<noinclude>[edit]

Je-li kód vkládané stránky uzavřen do tohoto párového tagu, při vložení kódu stránky jinam naň nebude brán zřetel. Toho lze využít např. právě u výše zmíněného tagu <references />

Poznámka Ukázku toho jak to funguje si můžete prohlédnout v kódu stránky Nápověda:Vložený text vložené v předcházejícím příkladu.