Nápověda:Systémové proměnné a jejich použití

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search
Přehled nápovědy
Editace obsahu
Systém wiki
Zabezpečení stránek
Zásady

Systémové proměnné (v orig. Magic words) jsou textové řetězce, které systému MediaWiki signalizují, že má pozměnit nějakou návratovou hodnotu či vrátit výsledek funkce, např. aktuální čas, informace o stránce, nebo název stránky, atd.

Poznámka Proměnné, na jejichž základě systém vrací výsledek nějaké funkce, jsou vždy spojeny s aktuální stránkou. Resp. stránkou která je má vložené do svého kódu (např. šablona).

Tabulka systémových konstant[edit]

Systémové konstanty jsou řetězce, vymezené dvojitými podržítky, které ovlivňují jakým způsobem všechno budou či nebudou vygenerovány standardní součásti výsledné stránky - obsah, náhledy, odkazy na editační stránku, atd.

Řetězec Popis Verze
Obsah na stránce
__NOTOC__ Skryje obsah (TOC).
__FORCETOC__ Vynutí vložení obsahu na jiné než obvyklé pozici (před prvním titulkem).
__TOC__ Obsah bude umístěn na pozici tohoto řetězce. Pozor!, tato systémová konstanta má vyšší prioritu než __NOTOC__ !. Je-li uvedena v kódu stránky vícekrát, je akceptován pouze první výskyt.
Možnosti úpravy obsahu stránky
__NOEDITSECTION__ Skryje link k editační stránce.
__NEWSECTIONLINK__ Přidá odkaz (("+" by default) mezi záložku "editovat" tab for adding a new section on a non-talk page (see Šablona:mediawiki). 1.7+
Kategorie
__NOGALLERY__ Používá se na stránkách, které patří do jmenného prostoru Kategorie. Způsobí, že se místo náhledů kategorizovaných obrázků vytvoří normální odkazy. 1.7+
__HIDDENCAT__ Je-li použita na stránce, která patří mezi podkategorie, pak zajistí že se odkaz na tuto stránku u nadřazené kategorie nevygeneruje (pokud ovšem není tato volba negována na stavením v uživatelském nastavení). 1.13+
{{DEFAULTSORT:xyz}} Je-li použit tento řetězec na stránce která vypisuje kategorizované stránky, pak nastaví třídící klíč. 1.10+
Jazyková konverze
__NOCONTENTCONVERT__
__NOCC__
U stránek které mají více jazykových variant zamezí konverzi obsahu (character and phase) ve zobrazovaném článku; např. u Čínštiny zobrazí pouze zkratku (zh) místo převodu do zh_cn, zh_tw, zh_sg, nebo zh_hk.
__NOTITLECONVERT__
__NOTC__
U stránek které mají více jazykových variant zamezí konverzi nadpisu (zbylý obsah převede).
Formátování stránky
{{DISPLAYTITLE:xyz}} Format the current page's title header. The value must be equivalent to the default title: only capitalization changes and replacing spaces with underscores. It can be disabled or enabled by Šablona:mediawiki; disabled by default before 1.10+, enabled by default thereafter. 1.7+
__END__ Explicitly marks the end of the article, to prevent MediaWiki from removing trailing whitespace. Removed in Šablona:mediawiki.
Jiné
__START__ Nemá zatím žádný význam.
__NOINDEX__ Tell search engines not to index the page (ie, do not list in search engines' results). Šablona:mediawiki
__INDEX__ Tell search engines to index the page (overrides Šablona:mediawiki, but not robots.txt). 1.13+
__STATICREDIRECT__ On redirect pages, don't allow MediaWiki to automatically update the link when someone moves a page and checks "Update any redirects that point to the original title". Šablona:mediawiki
#REDIRECT [[Page name]] Causes the current page to redirect viewers to another page.

Proměnné a funkce[edit]

Proměnné mohou vracet informace o aktuální stránce, wiki, čase aj. Jejich syntaxe je podobná jako u šablon, but capitalized to help avoid conflicts. Pokud má šablona stejný název jako proměnná, bude místo ní použita proměnná. Použití šablony může být vynuceno přidáním modifikátoru "msg:" (např., "{{msg:CURRENTYEAR}}"). Rovněž omylem přidané parametry způsobí, že parser bude proměnnou interpretovat jako šablonu; např. následující kód {{CURRENTDAYNAME|x}} zpracuje jako "Šablona:CURRENTDAYNAME".

Funkce jsou svým zápisem proměnným velmi podobné, ovšem jejich vstupním parametrem není aktuální stránka, ale uživatelský vstup. První parameter je oddělen dvojtečkou (:), místo svislítka (|). (Tato stránka neobsahuje žádnou z funkcí kterou přidává rozšíření ParserFunctions.)

Datum & čas[edit]

Následující proměnné vrací aktuální datum a čas, podle toho v jakém časovém pásmu se uživatel nachází preferences, výchozí je UTC.

S ohledem na kešování které provádí jak prohlížeč, tak MediaWiki, mohou tyto proměnné zobrazovat nikoliv aktuální čas, ale čas kdy byla stránka zakešována.

Proměnná Výstup Popis Verze
Rok
{{CURRENTYEAR}} 2021 Aktuální rok
Měsíc
{{CURRENTMONTH}} 06 Aktuální měsíc (dvouciferným číslem)
{{CURRENTMONTHNAME}} červen Aktuální měsíc (jménem)
{{CURRENTMONTHNAMEGEN}} června Aktuální měsíc (v genitivu)
{{CURRENTMONTHABBREV}} 6. Aktuální měsíc (pořadovým číslem) 1.5+
Den
{{CURRENTDAY}} 17 Aktuální den v měsíci (pořadovým číslem)
{{CURRENTDAY2}} 17 Aktuální den v měsíci (dvouciferným číslem) 1.6+
{{CURRENTDOW}} 4 Den v týdnu
{{CURRENTDAYNAME}} čtvrtek Den v týdnu (jménem)
Čas
{{CURRENTTIME}} 17:51 Aktuální čas (24-hodinový tvar HH:mm )
{{CURRENTHOUR}} 17 Hodina (24-hodinový dvouciferný tvar)
Další
{{CURRENTWEEK}} 24 Týden (číslem)
{{CURRENTTIMESTAMP}} 20210617175112 ISO 8601 časové razítko 1.7+

Následující proměnné dělají totéž co výše uvedené, ovšem výsledek je závislý na locales a ne uživatelském nastavení a UTC:

 • {{LOCALYEAR}}
 • {{LOCALMONTH}}
 • {{LOCALMONTHNAME}}
 • {{LOCALMONTHNAMEGEN}}
 • {{LOCALMONTHABBREV}}
 • {{LOCALDAY}}
 • {{LOCALDAY2}}
 • {{LOCALDOW}}
 • {{LOCALDAYNAME}}
 • {{LOCALTIME}}
 • {{LOCALHOUR}}
 • {{LOCALWEEK}}
 • {{LOCALTIMESTAMP}}

Technical metadata[edit]

Revision variables return data about the latest edit to the current page, even if viewing an older version of the page.

Proměnná Výstup Popis Verze
Stránka
{{SITENAME}} DCEwiki Titulek wiki (Šablona:mediawiki).
{{CURRENTVERSION}} 1.35.1 Verze MediaWiki. 1.7+
{{CONTENTLANGUAGE}} cs Výchozí jazyk rozhraní (Šablona:mediawiki) 1.7+
Poslední revize aktuální stránky
{{REVISIONID}} 16370 Unikátní ID revize 1.5+
{{REVISIONDAY}} 9 Den kdy byla provedena poslední úprava stránky (unpadded number) 1.8+
{{REVISIONDAY2}} 09 Den kdy byla provedena poslední úprava stránky (zero-padded number) 1.8+
{{REVISIONMONTH}} 08 Měsíc kdy byla provedena poslední úprava stránky (unpadded number) 1.8+
{{REVISIONYEAR}} 2012 Rok kdy byla provedena poslední úprava stránky 1.8+
{{REVISIONTIMESTAMP}} 20120809095352 Timestamp poslední úpravy stránky 1.8+

Statistiky[edit]

Čísla, která vrací tyto proměnné mohou obsahovat oddělovače, ale pokud použijete návěští":R" získáte "surové" číslo (porovnejte výsledek {{NUMBEROFPAGES}} = 6 966 a {{NUMBEROFPAGES:R}} = 6966). U proměnných, které vyžadují parametry použijte "|R" jako např. u PAGESINCATEGORY ({{PAGESINCATEGORY:Help}} a {{PAGESINCATEGORY:Help|R}}).

Proměnná Výstup Popis Verze
V rámci wiki
{{NUMBEROFPAGES}} 6 966 Počet stránek. 1.7+
{{NUMBEROFARTICLES}} 2 720 Počet stránek v hlavním jmenném prostoru.
{{NUMBEROFFILES}} 3 080 Počet natažených souborů. 1.5+
{{NUMBEROFEDITS}} 34 836 Number of page edits. Šablona:mediawiki
{{NUMBEROFUSERS}} 204 Počet registrovaných uživatelů. 1.7+
{{NUMBEROFADMINS}} 7 Počet členů skupiny sysop Šablona:mediawiki. 1.7+
V rámci jmenného prostoru
{{PAGESINNS:2}}
{{PAGESINNAMESPACE:2}}
Šablona:PAGESINNS:2
Šablona:PAGESINNAMESPACE:2
Vrací počet stránek ve jmenném prostoru, určeném číslem jeho ID namespace ( 2 nahra%dte odpovídajícím ID jmenného prostoru). Ve výchozí konfiguraci je tato proměnná zakázána. Povolit ji můžete nastavením proměnné Šablona:mediawiki v souboru LocalSetings.php. 1.7+
Jiné
{{PAGESINCATEGORY:Help}}
{{PAGESINCAT:Help}}
0
0
Vrátí počet stránek v rámci kategorie (nahraďte "Help" příslušným názvem kategorie). 1.13+
{{PAGESIZE:Nápověda:Systémové proměnné a jejich použití}} 19 814 Vrací v bajtech velikost stránky udané parametrem. Šablona:mediawiki

URL data[edit]

URLs[edit]

Proměnná Výstup Popis Verze
{{SERVER}} https://wiki.control.fel.cvut.cz URL domény (Obsah proměnné $wgServer)
{{SERVERNAME}} wiki.control.fel.cvut.cz Doménové jméno (Obsah proměnné $wgServerName)
{{SCRIPTPATH}} /mediawiki relativní cesta pro skripty (Obsah proměnné $wgScriptPath)
{{localurl:page name}}
{{localurl:page name|query string}}
/mediawiki/index.php/page_name
/mediawiki/index.php?title=page_name&query string
relativní cesta ke stránce
{{fullurl:page name}}
{{fullurl:page name|query_string}}
https://wiki.control.fel.cvut.cz/mediawiki/index.php/page_name
https://wiki.control.fel.cvut.cz/mediawiki/index.php?title=page_name&query_string
absolutní cesta ke stránce 1.5+
{{filepath:Wiki.png}} Absolutní URL k souboru s multimediálním obsahem (obrázek, video,..). Šablona:mediawiki
{{urlencode:x y z}} x+y+z Vstup převedený pro použití v URL. Šablona:mediawiki
{{anchorencode:x y z}} x_y_z Vstup převedený pro použití v URL jako kotva (část URL za znakem '#'). Šablona:mediawiki

Page names[edit]

Variable Output Description Versions
{{FULLPAGENAME}} Nápověda:Systémové proměnné a jejich použití Namespace and page title. 1.6+
{{PAGENAME}} Systémové proměnné a jejich použití Page title.
{{BASEPAGENAME}} Systémové proměnné a jejich použití Page title excluding the current subpage and namespace ("Title" on "Title/foo"). 1.7+
{{SUBPAGENAME}} Systémové proměnné a jejich použití The subpage title ("foo" on "Title/foo"). 1.6+
{{SUBJECTPAGENAME}} Nápověda:Systémové proměnné a jejich použití The namespace and title of the associated content page. 1.7+
{{TALKPAGENAME}} Diskuse k nápovědě:Systémové proměnné a jejich použití The namespace and title of the associated talk page. 1.7+

The following are URL-encoded equivalents:

 • {{FULLPAGENAMEE}}
 • {{PAGENAMEE}}
 • {{BASEPAGENAMEE}}
 • {{SUBPAGENAMEE}}
 • {{SUBJECTPAGENAMEE}}
 • {{TALKPAGENAMEE}}

Jmenné prostory[edit]

Proměnná Výstup Popis Verze
{{NAMESPACE}} Nápověda Jmenný prostor (název)
{{SUBJECTSPACE}}
{{ARTICLESPACE}}
Nápověda
Nápověda
Name of the associated content namespace 1.7+
{{TALKSPACE}} Diskuse k nápovědě Název diskuzní stránky příslušné k odpovídajícímu jmennému prostoru 1.7+

The following are URL-encoded equivalents:

 • {{NAMESPACEE}}
 • {{SUBJECTSPACEE}}
 • {{TALKSPACEE}}

{{ns:}} vrací lokalizovaný název jmenného prostoru odpovídající jeho ID. Výchozí hodnoty jsou:

Použití Výstup
{{ns:-2}} nebo {{ns:Media}} Média
{{ns:-1}} nebo {{ns:Special}} Speciální
{{ns:0}}
{{ns:1}} or {{ns:Talk}} Diskuse
{{ns:2}} or {{ns:User}} Uživatel
{{ns:3}} or {{ns:User_talk}} Diskuse s uživatelem
{{ns:4}} or {{ns:Project}} DCEwiki
{{ns:5}} or {{ns:Project_talk}} Diskuse k DCEwiki
{{ns:6}} or {{ns:Image}} Soubor
{{ns:7}} or {{ns:Image_talk}} Diskuse k souboru
{{ns:8}} or {{ns:MediaWiki}} MediaWiki
{{ns:9}} or {{ns:MediaWiki_talk}} Diskuse k MediaWiki
{{ns:10}} or {{ns:Template}} Šablona
{{ns:11}} or {{ns:Template_talk}} Diskuse k šabloně
{{ns:12}} or {{ns:Help}} Nápověda
{{ns:13}} or {{ns:Help_talk}} Diskuse k nápovědě
{{ns:14}} or {{ns:Category}} Kategorie
{{ns:15}} or {{ns:Category_talk}} Diskuse ke kategorii

Formátování[edit]

Použití Výstup Popis Verze
{{lc:XYZ}} xyz Vstupní text je převeden na písmena malé abecedy. 1.5+
{{lcfirst:XYZ}} xYZ Počáteční znak je převeden na písmeno malé abecedy, zbytek velké. 1.5+
{{uc:xyz}} XYZ Vstupní text je převeden na písmena velké abecedy. 1.5+
{{ucfirst:xyz}} Xyz Počáteční znak je převeden na písmeno velké abecedy, zbytek malé. 1.5+
{{formatnum:-987654321.654321}} -987 654 321,654321 Čísla desítkové soustavy jsou lokalizovaná podle nastavení výchozích locales wiki. 1.7+
{{padleft:xyz|5|_}}
{{padleft:xyz|5}}
__xyz
00xyz
Vstup (první parameter) je zarovnán k levé straně řetězce jehož šířka je udaná druhým parametrem. Chybějící znaky jsou doplněny znakem, který je ve třetím parametru. Pokud tento znak není uveden, je místo něj automaticky doplněna '0'.
Bug: vícebajtové znaky jsou interpretovány jako dva znaky, což může udanou šířku rozhodit. Tyto znaky také nelze použít pro doplňování.
1.8+
{{padright:xyz|5|_}}
{{padright:xyz|5}}
xyz__
xyz00
Stejný efekt jako u padleft, jen s tím rozdílem že jsou znaky doplňovány zprava.
{{DIRMARK}}
{{DIRECTIONMARK}}

Outputs a unicode-directional mark that matches the wiki's default language's direction (‎ on left-to-right wikis, ‏ on right-to-left wikis), useful in text with multi-directional text. 1.7+
{{plural:2|je|jsou}} jsou Výstupem je druhý, nebo Outputs the correct given pluralization form (parameters except first) dv závislosti na výsledku count (první parametr). Transformace množného čísla se používá u znaků založených na funkci "count mod 10".

Různé[edit]

Použití Výstup Popis Verze
{{#language:eo}} Esperanto The native name for the given language code. 1.7+
{{#special:userlogin}} Speciální:Přihlásit The localized name for the given canonical Special: page. Šablona:mediawiki
{{#tag:tagname}}
{{#tag:tagname|inner content|parameter=value|parameter2=value}}
(depends on parser tag) Alias for XML-style parser or extension tags, but parsing wiki code. Attribute values can be passed as parameter values ('<tagname attribute="value">' → '{{#tag:tagname|attribute=value}}'), and inner content as an unnamed parameter ('<tagname>content</tagname>' → '{{#tag:tagname|content}}'). 1.12+