Šablona:Languages/doc

From DCEwiki
< Šablona:Languages
Revision as of 11:51, 25 October 2010 by Keny (talk | contribs) (→‎Použití)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Poznámka Šablona byla převzata z Mediawiki a upravena pro potřeby DCEwiki

Syntaxe

{{Languages|PageName}}
  • PageName (volitelný parametr) - je název stránky pro kterou se mají zobrazit příslušné jazykové verze. Není-li uveden, pak se použije automaticky název stránky výchozí jazykové verze. Za normálních okolností tedy není tento parametr nutné uvádět, pouze pokud chcete odkazovat na stránku jinou než ke které se šablona vztahuje, což je ovšem poměrně neobvyklé. Pokud je tento porametr použitý na podstránce, tak není nutné uvádět i jazykový kód výchozí stránky, ale stačí pouze uvést název stránky (např. u MediaWiki/fr stačí uvést pouze {{Languages|MediaWiki}} a nikoliv {{Languages|MediaWiki/fr}}).

Použití

Šablonu lze použít pouze na stránce, která existuje ve více než jednom jazyce a musí být umístěna vždy ve stejném místě, bez ohledu na jazykovou mutaci.

Anglická verze stránky je vždy jako hlavní verze, a ostatní jsou podstránkami, podle příslušného kódu jazyka.

Např. pokud na Hlavní stránku vložíte text {{Languages}}, Main Page itself, a každou z jejich jazykových subverzí. Šablona automaticky vytvoří linky na všechny existující podstránky, pokud existují, kupř. Main Page/ja, Main Page/fr. Podstránky, jejichž kód v šabloně neexistuje ignoruje.

Pro další detaily o překladech stránek viz Nápověda:Jazykové mutace stránek.

Podporované jazyky

This shows you the name of each language's sub-page (použijte Main Page jako příklad). Další jazyky lze v případě potřeby snadno přidávat. Pro přidání dalšího jazyka použijte příslušný kód, stejný jako používá Wikipedia. Nepřidávejte jazyky pro které neexistují žádné stránky, neboť to pak jenom zbytečně zdržuje generování stránky s šablonou (zobrazují se totiž jen jazyky pro které existují odpovídající stránky).

Odkazy u názvů jazyků vedou na odpovídající jazykové mutace Wikipedie. Pokud Wikipedie v příslušné jazykové mutaci neexistuje, nepřidávejte stránku v tomto jazyce na MediaWiki.org! Tato wiki není ten správný výchozí bod pro založení nové jazykové mutace - pročtěte si řádně dokumentaci a teprve až bude příslušná jazyková mutace Wikipedie existovat, bude možné stávající obsah této šablony rozšířit.

Název stránky Jazyk
Main Page Čeština
Main Page/en Angličtina
Main Page/de Němčina

Příklad

Zde je ukázka, jak proužek s volbou jazykové verze vypadá na stránce MediaWiki: