Bakalářské práce 2013

From DCEwiki
Revision as of 02:30, 5 July 2014 by Sturcmar (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Seznam bakalářských prací pro rok 2013

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
371 Březinová Barbora Analýza kardiotokografického signálu Cardiotocographic signal analysis Bp_371_cz Bp_371_en
372 Prášek Jan Prostředí pro modelování a optimalizaci provozu kogeneračních provozů Environment for modelling and optimization of combined heat and power plant operations Bp_372_cz Bp_372_en
373 Schamberger Pavel Automat SoftLogix5800 a vizualizace RSView32 SoftLogix5800 Controller and visualization RSView32 Bp_373_cz Bp_373_en
374 Bäumelt Tomáš Návrh decentralizovaného PID regulátoru pro model čtyřválcové vodárny Decentralized PID controller design for quadruple tank model Bp_374_cz Bp_374_en
375 Bukai Evyatar Modelování a řízení výukového modelu čtyřosého gyroskopu Modeling and control of a four-axis control moment gyroscope Bp_375_en
376 Cajtler Vojtěch Lokalizační systém pro roje mobilních robotů Localization system for robotic swarms Bp_376_cz Bp_376_en
377 Caletková Lenka Numerické optimalizace průmyslových procesů Numerical optimization of industrial processes Bp_377_cz Bp_377_en
378 Cvengroš Matúš Pohyb nabitých částic v iontovém motoru na hranici platnosti adiabatického přiblížení Charged particle motion in ion engine near the validity of adiabatic approximation Bp_378_cz Bp_378_en
379 Čížek Petr Vestavný modul pro zpracování obrazu Embedded module for image processing Bp_379_cz Bp_379_en
380 Figura Jiří Modelování a řízení piezoelektrických mikroaktuátorů Modeling and control of piezoelectric microactuators Bp_380_cz Bp_380_en
381 Gurtner Martin Pokročilé metody návrhu velmi přesného řízení pohybu Advanced design method for motion control systems Bp_381_cz Bp_381_en
382 Herzán Jan Simulátor výrobní linky The simulator of the production line Bp_382_cz Bp_382_en
383 Hudec Marek Modelování a řízení pružného piezoelektrického aktuátoru pro adaptivní optiku Modeling and control of a piezoelectric actuator for active and adaptive optics Bp_383_cz Bp_383_en
384 Chytráček Tomáš Čtečka implantovatelných RFID čipů RFID transponders reader Bp_384_cz Bp_384_en
385 Kapral Michal Distribuované řízení formace kvadkoptér AR.Drone Distributed control of a formation of AR.Drone quadcopters Bp_385_cz Bp_385_en
386 Kerhart Martin Efektivní zobrazení terénu pro glass-cockpit Fast Synthetic Terrain for Glass-Cockpit System Bp_386_cz Bp_386_en
387 Kučera Alexandr Dlouhodobý model finanční situace rodiny Long-term model of family financial situation Bp_387_cz Bp_387_en
388 Marek Michal Rámec pro prohledávání neznámého prostředí humanoidním robotem Framework for exploration by humanoid robot Bp_388_cz Bp_388_en
389 Maška Marek Univerzální analyzátor letadlových sběrnic Universal aircraft bus analyzer Bp_389_cz Bp_389_en
390 Michálek Tomáš Maticové elektrodové pole pro dielektroforézu - základní řízení polohy Matrix electrode array for dielectrophoresis - basic position control Bp_390_cz Bp_390_en
391 Mikuláš Ondřej Algoritmy QP pro aplikace v rychlých prediktivních regulátorech Quadratic Programming Algorithms for Fast Model-Based Predictive Control Bp_391_cz Bp_391_en
392 Myslivec Vojtěch Využití slunečního senzoru pro určení orientace Sun Sensor for Attitude Evaluation Bp_392_cz Bp_392_en
393 Příhoda Václav Anotátor dlouhodobých EEG záznamů Annotator of Long-Term EEG Records Bp_393_cz Bp_393_en
394 Robenek Bronislav Optimalizace výkonu vodní elektrárny Hydroelectric power plant performance optimization Bp_394_cz Bp_394_en
395 Slánský Ondřej Multiagentní systémy jako řídicí algoritmy v počítačových hrách Multi-agent systems as control algorithms in computer games Bp_395_cz Bp_395_en
396 Soukup Radek Laboratorní modely a Real-Time Windows Target Laboratory models and Real-Time Windows Target Bp_396_cz Bp_396_en
397 Štěpán Petr Vlastnosti TABS(Thermally Activated Building System) Properties of TABS(Thermally Activated Building System) Bp_397_cz Bp_397_en
398 Štěpánek Petr Modulární systém pro zpracování PSG záznamů Modular System for PSG Records Processing Bp_398_cz Bp_398_en
399 Šustr Michal Detekce pohyblivých objektů v astronomických snímcích Streak Detection in Astronomical Images Bp_399_cz Bp_399_en
400 Švandrlík Michal Knihovna pro FPGA vývojovou desku Altera-tPad Library for FPGA Development Board Altera-tPad Bp_400_cz Bp_400_en
401 Tyle Václav Automatické rozpoznávání netexturovaných objektů z obrázku Automatic recognition of texture-less objects from a single image Bp_401_cz Bp_401_en
402 Vinkler Ondřej Bezdrátový sběr dat ze sítě bezdotykových čteček Wireless data collection from a network of proximity readers Bp_402_cz Bp_402_en
403 Křivanec Štěpán Detekce kolizních situací pro malé civilní letouny Wireless Detection of collision situations for light sport aircraft Bp_403_cz Bp_403_en
404 Tomášek Jakub Opticky kontrolovaná a snímaná dielektroforéza - základní sestava Optically controlled and sensed micromanipulation - basic setup Bp_404_cz Bp_404_en