Bp 158 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:12, 8 March 2014 by Sojkam1 (talk | contribs) (Automatické doplnění odkazu na PDF)
Jump to navigation Jump to search

Stabilita vozidla - odhad skluzu

Autor: Kasl Michal

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

158 bp.gif

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dynamiky vozidla a jeho moderních bezpečnostních prvků (ESP, ABS). Cílem práce je sledovat chování vozidla na matematickém modelu, odhadnout skluz vozidla a navrhnout model, který bude určovat koeficient tření mezi automobilem a povrchem silnice. Ten pak bude vstupní hodnotou pro systémy ABS a ESP. Součástí práce je také modelace situací, které na vozovce nastávají a ověření navrhnutého modelu.