Bp 318 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:17, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Monitorování provozu mostového jeřábu[edit]

Autor: Šteffl David


Bakalářské práce 2010

Stáhnout práci v PDF

318 fig.gif

Bakalářská práce se zaměřuje na monitorování provozu mostového jeřábu. Monitorování zajišťuje funkční blok vyvinutý v programátorském prostředí Step 7 od firmy Siemens. Cílem práce je nalezení vhodného způsobu přenosu provozních dat uložených v PLC Simatic S7 do počítače a implementace tohoto způsobu v rámci uživatelské aplikace vytvořené v MS Excel. Zvolený způsob musí umožnit obousměrný přenos dat mezi programovatelnou řídicí jednotkou PLC a počítačem. Aplikace slouží k vizualizaci a archivaci dat z PLC. Součástí práce je přehled a popis různých možných způsobů přenosu dat. Práce vychází z požadavků firmy SIMO-CZ s.r.o.


Bp 2010 steffl david.pdf