Diplomové práce 2003

From DCEwiki
Revision as of 12:42, 27 August 2008 by Keny (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Poř. číslo Autor Práce Jiné
103 Beneš Libor Předzpracování dokumentů pro WEB
104 Cepák Milan Řízení fyzikálních modelů programovatelnými automaty
105 Deutsch Pavel Řízení mísírny betonových směsí Říkov
106 Havel Petr Modelování a simulace tažení skelných vláken
107 Hlaváč Dušan Přístup ke sběrnici Profibus PA přes Internet
108 Houdek Michal Sběr a zpracování dat průmyslových aplikací
109 Kalenský František Komunikace pro vestavěné aplikace
110 Klimentová Adéla Rozšíření knihovny firmwareových objektů průmyslového řídicího systému UNICON
111 Kožnar Jakub Ethernet IP a ControlNet
112 Kruczek Aleš Řízení aktivního tlumení pérování automobilu
113 Kučera Tomáš Vzdálená výuka v laboratoři řídicích systémů
114 Langer Martin Grafické prostředí pro návrh fuzzy systémů
115 Musil Miroslav Operační systém reálného času pro automobily
116 Staněk Petr Návrh optimálního systému pro regulaci teploty
117 Svoboda Luboš GUI v jazyce Java pro Matlab Toolbox pro PN
118 Svoboda Tomáš Průmyslová automatizace s využitím OPC
119 Šišlák David Řízení výtahu
120 Šůcha Přemysl Modul pro průmyslovou komunikaci
121 Vyštejn Kamil ProfiNet
122 Augustýn Martin Řízení modelu technologického procesu
123 Bartosinski Roman Implementace USB Interface pro počítačové periferie
124 Faust Jiří Vzdálené řízení a monitorování technologického procesu
125 Fibír Tomáš Návrh řídicího systému odolného vůči poruchám
126 Hajduček Ivo Simulace sběrnice Profibus PA
127 Hofman Miloš Profibus modul pro USB
128 Jaroš Bernard Bezpečné řídicí systémy
129 Jurčík Petr Monitorování sběrnice PROFIBUS-PA přes Bluetooth ro
130 Kalenský Martin Kombinovaný vytápěcí systém
131 Krákora Michal Distribuovaný systém pro řízení v reálném čase
132 Křivský Radek Záznamník dat pro vlakovou sběrnici WTB
133 Malý Lukáš Aplikace programovatelných obvodů FPGA pro řízení
134 Novák Ondřej Analýza stability fuzzy systémů
135 Pajer Jaroslav Operační systém QNX
136 Rosulek Zdeněk Zpracování BibTeX dat
137 Sojka Michal Implementace síťového rozhraní ETHERNET pro řídicí a
138 Vrubel Michal Prostředí pro vzdálenou vizualizaci