Diplomové práce 2006

From DCEwiki
Revision as of 13:03, 27 August 2008 by Keny (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Poř. číslo Autor Práce Jiné

209 Čermák Miroslav Algoritmy pro nelineární prediktivní řízení 2006 cz eng

	210	Hruška Martin	Funkční elektrická stimulace pro parézu peroneálního sv	2006	cz	eng	 
	211	Molitoris Peter	Úsporný autopilot 	2006	cz	eng	 
	212	Mráz Přemysl	Řízení technologického procesu pomocí PLC	2006	cz	eng	 
	213	Smetana Miloš	Inteligentní regulátor pro klimatizaci	2006	cz	eng	 
	214	Herm Ota	Návrh a realizace řídicí jednotky servomotorů pro model 	2006	cz	eng	 
	215	Ivánek Tomáš	Editor pro Stochastické Petriho sítě na WWW	2006	cz	eng	 
	216	Kovačik Petr	Robotičtí fotbaloví hráči	2006	cz	eng	 
	217	Krikl Pavel	Master Profibus DP v FPGA	2006	cz	eng	 
	218	Marek Stanislav	Zařízení podporující komunikační protokol CANopen	2006	cz	eng	 
	219	Matiášek Petr	Komunikace Profinet IO	2006	cz	eng	 
	220	Novotný Jiří	Portování OS Linux na průmyslový mikropočítač a jeho 	2006	cz	eng	 
	221	Slezák Michal	Model domovní automatizace	2006	cz	eng	 
	222	Šťavík Ondřej	OPC Server	2006	cz	eng	 
	223	Šremer Martin	Editor pro Stochastické Petriho sítě na WWW pomocí J	2006	cz	eng	 
	224	Vacula Martin	Dálkové sledování vozu GSM technologiemi	2006	cz	eng