Diplomové práce 2023

From DCEwiki
Revision as of 15:48, 1 September 2023 by Keny (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search


Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
771 Staruch Tomáš Multiagentní systémy pro plánování výroby Multi-agent Systems for Production Planning Posudky
772 Štětka Matěj Tvorba nových výukových materiálů pro předměty využívající LEGO Mindstorms Preparation of new education materials for subjects using LEGO Mindstorms Posudky
773 Švancar Jan Algoritmy vedení po trati pro autonomní vozidlo Autonomous vehicle trajectory tracking algorithms Posudky
Fanta Vít Energeticky efektivní řízení kolejových vozidel Energy-efficient train control Posudky
Fischer Dominik Řídicí systém pro flexibilní modulární struktury Control system for morphing lattice-based structures Posudky
Futko Annea Virtuální ruční navádění průmyslových robotů Virtual hand guiding of industrial robots Posudky
Hodan Dominik Řídicí systém pro robota SK8O využívající posilované učení Reinforcement learning-based control system for the SK8O robot Posudky
Vodňanský Filip Prediktivní řízení založené na modelu pro průmyslovou tavicí pec Model-based predictive control for industrial melting furnace Posudky
Dvořák Filip Systém pro řízení autonomních mobilních robotů A management system for autonomous mobile robots Posudky
Pařil David Návrh a realizace autonomního robota hrajícího šachy Design and implementation of an autonomous chess-playing robot Posudky
Vojnar Jan Simulátor spalovacího motoru TSI 1.5 Simulator of TSI 1.5 combustion engine Posudky