DjVuLibre

From DCEwiki
Revision as of 23:08, 3 January 2018 by Keny (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

http://djvulibre.djvuzone.org/

Chybí stránky pro utility:
  • csepdjvu - podobně jako přes djvumake lze přes něj tvořit djvu dokumenty. Umožňuje však sofistikovanější generování popředí a pozadí (které lze pak sloučit přes djvumake)


DjVuLibre (neboli svobodné DjVu) je rozšířená opensource verze DjVu enkodéru, která vychází z původního kódu verze 3.5, který uvolnila v říjnu 2000 pod GPL2 licencí firma LizardTech Inc.<ref>V době, kdy začal vznikat tento manuál (2010) komerční software vyvíjela a nejspíš i vlastnila práva k původnímu kódu fa. Camino</ref>, kterou začal v říjnu 2001 vyvíjet jeden ze spoluautorů tohoto formátu - Léon Bottou.

Součástí DjVuLibre je - kromě základní zobrazovací knihovny a enkoderů - také sada utilit pro práci s DjVu soubory a plugin pro internetové prohlížeče. Dříve byl součástí tohoto balíků také prohlížeč DjVu souborů Djview 3.0, ale jeho nástupce Djview 4.0 je vyvíjen již jako samostatná aplikace. DjVuLibre obsahuje následující utility:

Nástroje pro práci s DjVu[edit]

Kromě nástrojů z DjVuLibre dnes existují také další opensource nástroje využitelné pro konverzi dokumentu do DjVu, které vyvíjí polský vývojář Jakub Wilk<ref>http://jwilk.net</ref>. Využívají rovněž knihovnu DjVuLibre, proto je také uvádím v následující tabulce.

Kromě těchto nástrojů existuje také javascriptový editor textové vrstvy WebDjVuTextEd<ref>http://sourceforge.net/projects/webdjvutexted</ref>, jehož autorem je maďarský vývojář Ferenc Veres. I když tento nástroj DjVuLibre bezprostředně nevyužívá, protože pracuje s XML souborem, využívají se jeho utility pro export a import xml souboru s obsahem textové vrstvy, i pro generování podkladového obrazu stránky.

Konverzní nástroje
any2djvu skript pro on-line konverzi dokumentů do DjVu skrze veřejný server
didjvu ovladač pro ghostscript pro přímý tisk z postscriptu do DjVu (není součástí DjVuLibre)
djvudigital utilita pro konverzi postsciptových souborů do DjVu (vyžaduje speciální ovladač pro ghostscript gsdjvu!)
djvups nástroj pro konverzi DjVu do postscriptu (pro tisk)
djvuserve nástroj pro práci se svázanými DjVu dokumenty (distribuován v samostatném instalačním balíku)
bindery GUI (PyQT4) pro sestavení DjVu svazku z výstupu aplikace Scan Tailor. Není součástí DjVuLibre a využívá při tom nástroj djvubind
gsdjvu (DjVuLibre) původní ovladač fy. AT&T pro ghostscript, který umožňuje přímý tisk z postscriptu do DjVu. Původně nebyl součástí projektu DjVuLibre – stal se jí až v r. 2005.
pdf2djvu nástroj pro konverzi dokumentů z PDF do DjVu (není součástí DjVuLibre)
Kompresní utility
bzz kompresní utilita pro DjVu soubory
cjb2 enkodér pro černobílé soubory (text)
cpaldjvu enkodér pro obrázky s omezenou barevnou paletou (kresby)
c44 enkodér pro barevné soubory (fotky)
Nástroje pro práci s DjVu soubory
csepdjvu nástroj pro tvorbu DjVu souboru ze surových dat
ddjvu dekodér DjVu souborů
djvm nástroj pro manipulaci s obsahem DjVu souborů
djvmcvt nástroj pro práci s DjVu svazky
djvudump nástroj pro výpis struktury DjVu souboru
djvuextract nástroj pro extrakci jednotlivých vrstev z DjVu souboru
djvumake nástroj pro tvorbu DjVu souboru slučováním jednotlivých vrstev
djvused nástroj pro práci s textovou vrstvou DjVu souboru
djvusmooth GUI pro editaci metadat a úpravu textové vrstvy DjVu souborů. Neumí přidávat a slučovat elementy, proto je vhodný především pro finalizaci DjVu dokumentu. Pro úpravu obsahu textové vrstvy je lepší nejprve použít javascriptový editor WebDjVuTextEd
djvutoxml pro export textové vrstvy do DjVuXML
djvutxt zjednodušená nadstavba pro djvused, pro export holého textu
djvuxmlparser nástroj pro import DjVuXML (pozor nezvládá všechny elementy!)
ocrodjvu utilita pro aplikování OCR na černobílou vrstvu DjVu dokumentů (umí využít OCR engine Cuneiform i Tesseract)
WebDjVuTextEd javascriptový editor textové vrstvy (nepracuje s metadaty!)

Licence

Formát DjVu byl uvolněn pod licencí GPL2 v březnu 2001. Nejprve verze 2.0 a posléze i verze 3.5. Na jejím základě začal Léon Bottou vyvíjet, jakožto odvozené dílo, opensource knihovnu DjVulibre.

Dvě důležité části DjVu enkodéru - ZP-kodér a technika maskování pozadí která se používá u iw44 enkodéru, však chrání několik patentů z nichž většinu vlastní AT&T. Firma Lizardtech proto získala na tyto patenty rozsáhlá práva a veřejným prohlášením poskytla pro tento formát a s ním spojené patenty pro použití v rámci GPL software trvalou volnou licenci.

Text několika odstavců tohoto prohlášení však nebyl zcela jednoznačný a mohl bránit dalšímu vývoji opensource DjVu knihovny, proto dopisem z 19. června 2002 Lizardech změnil text omezujících odstavců tak, aby bylo zřejmé že se omezení vztahuje pouze na jeho originální kód. Tím, že Lizardtech výslovně zmínil, že se omezení vztahuje pouze na původní část kódu, umožnil další vývoj knihovny DjVulibre pod GPL2, který je zárukou, že kromě těchto původních patentově chráněných technologií knihovna již žádný jiný patentově chráněný kód nebsahuje. <references />