Dp 122 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:33, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Řízení technologického procesu[edit]

Autor: Martin Augustýn

Diplomové práce 2003

Stáhnout práci v PDF

Tato práce se zabývá návrhem řízením modelu technologického procesu s využitím programovatelných logických automatů (PLC) C200HS a CQM1 od firmy OMRON. K řízení bylo též použito RGB čidlo barev OMRON E3MC-A41. Obě PLC spolu komunikují prostřednictvím RS-232C konektoru. Cílem této práce, bylo získat praktické zkušenosti při řízení pomocí programovatelných logických automatů. Výsledkem mé práce je funkční algoritmus, řídící model technologického procesu a dva navazující dopravníky.

Dp 2003 augustyn martin.pdf