Dp 135 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:35, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Operační systém QNX[edit]

Autor: Pajer Jaroslav

Diplomové práce 2003

Stáhnout práci v PDF

135 thesis cz img.gif

Tato diplomová práce se zabývá realtimovým operačním systémem QNX. Měla by sloužit jako seznamovací materiál pro další uživatele operačního systému. Práce je zaměřena na strukturu operačního systému, implementaci mikrojádra a především na služby poskytované mikrojádrem. Práce obsahuje několik ukázkových programů psaných v jazyce C, které demonstrují vlastnosti operačního systému. Dále obsahuje aplikaci, která vizualizuje a řídí otáčky stejnosměrného motorku pomocí PWM. Tato aplikace byla vytvořena v objektově orientovaném prostředí Photon Application Builderu. V práci je také diskutována vhodnost použití operačního systému QNX pro řízení v reálném čase. Operační systém QNX je vybaven grafickým rozhraním Photon microGUI, které má jen minimální nároky na paměť a je plně konfigurovatelné.

Dp 2003 pajer jaroslav.pdf