Dp 198 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:41, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Úpravy modelu helikoptéry[edit]

Autor: Martinák Milan

Diplomové práce 2005

Stáhnout práci v PDF

198img.gif


Hlavním cílem mé diplomové práce bylo analyzovat stav původního hardwaru modelu helikoptéry, zjistit příčiny nefunkčnosti systému a navrhnout odstranění vad. Funkční model otevře cestu pro další výzkumnou práci spočívající v návrhu a implementaci řídicích algoritmů na nelineárním systému, který právě model představuje. Dalším neméně významným úkolem bylo vytvořit ukázkový příklad pro prezentační účely.

Z hardwarového pohledu model v současné době umožňuje spolehlivý přenos dat do počítače, kde proběhne jejich zpracování a vyhodnocení, na základě čehož vrtulník reaguje na pokyn povelového řízení. Systém je tím připraven pro budoucí implementaci řídicích algoritmů a otevírá tak cestu dalšímu vývoji, což může být tématem navazujících diplomových prací.

Dp 2005 martinak milan.pdf