Dp 206 cz

From DCEwiki
Revision as of 03:47, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Přidání PDF náhledu.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Model automatizace budov[edit]

Autor: Václav Vozár

Diplomové práce 2005

Stáhnout práci v PDF

206img.gif

V současné době jsou budovy navrhovány s respektováním flexibility místností, možnostmi úspory energie a vzdáleného monitorování a ovládání. Komunikační sítě poskytují efektivní prostředky ke splnění takovýchto úloh a požadavků. Tato práce pojednává o vývoji modelu administrativní budovy s použitím komunikačních technologií LonWorks, DALI a EnOcean a ukazuje různé možnosti konfigurace těchto sítí, vhodná zařízení a funkce budovy. Různé možnosti chování budovy jsou ukázány na stavu obsazení místností, úspory energie, atd.

Dp 2005 vaclav vozar.pdf