Dp 230 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:43, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Validace modelu lineárního spalovacího motoru[edit]

Autor: Plšek Stanislav

Diplomové práce 2007

Stáhnout práci v PDF

230img.gif

Tato práce se zabývá validací modelu lineárního spalovacího motoru a návrhem řízení poměru vzduchu a paliva u tohoto druhu motoru. Lineární spalovací motor přeměňuje chemickou energii uhlovodíkového paliva na energii elektrickou. Hlavními částmi motoru jsou elektrický lineární motorgenerátor a dva protiběžné válce spalovacího motoru. Všechny jeho části jsou rozloženy v jedné ose. Pohyb motoru není rotační, ale posuvný. Výhodou této koncepce je mechanická jednoduchost a z toho plynoucí vysoká životnost. Tento typ motoru by se v budoucnu dal využít jako pohonná jednotka pro hybridní pohony, nebo případně jako základ kompaktní elektrocentrály s vyšší účinností a výkonovou hustotou. Model byl nejprve validován s prototypem lineárního spalovacího motoru a poté na něm bylo navrženo řízení.

Dp 2007 plsek stanislav.pdf