Dp 244 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:44, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Simulátor transportních sítí[edit]

Autor: Stibor Miloslav

Diplomové práce 2007

Stáhnout práci v PDF

244img.gif

Tato práce popisuje návrh a implementaci obecného simulátoru transportních sítí, založeného na formalizmu diskrétních a spojitých Petriho sítí. Simulátor je realizován v podobě knihovny tříd a metod objektově orientovaného programovacího jazyku C++. Poskytuje tak uživateli oporu formalizmu Petriho sítí v tomto prostředí. Dále byla implementována jednoduchá koncová aplikace, využívající tuto knihovnu. Práce rovněž popisuje sestavení modelů základních prvků transportní sítě městské dopravy pomocí spojitých Petriho sítí. Řadu konkrétních modelů pak uvádí v rozsáhlé knihovně. Za použití implementované koncové aplikace, je provedena příkladová simulace na reálných datech z oblasti městské dopravy. Simulovaná oblast je částí regionu Praha - Smíchov o deseti navazujících křižovatkách a použitá data odpovídají provozu za jeden pracovní den.

Dp 2007 stibor miloslav.pdf