Dp 302 cz

From DCEwiki
Revision as of 13:24, 20 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Kategorizace anotací.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Server analyzátoru protokolu Profibus DP[edit]

Autor: Martin Samek

Diplomové práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Tato práce si klade za cíl vytvořit softwarový nástroj, který usnadní záznam, zpracov ání a analýzu dat přenášených po průmyslové komunikační síti Profibus DP. Práce se zabývá implementací TCP/IP serveru v operačním systému Linux. Server bude sloužit jako zprostředkovatel a zároveň předzpracovatel zachycených dat pro grafickou uživatelskou aplikaci, která je vyvíjena oddělně od této práce. Toto řešeníje založeno na využití běžně dostupného hardwaru a klade si za cíl být alternativou ke komerčním produktům, které jsou založeny na proprietárním hardwarovém vybavení a jejichž pořizovací náklady jsou velmi vysoké. Práce využívá již existující ovladač rozšiřující komunikaèní karty, která umožňuje na ppčítači zachytávat komunikaci řešenou po sběrnici Profibus DP. Server tvoří univerzální rozhraní pro přístup ke sběrnici prostřednictvím IP síti. Předpokládané nasazení zahrnuje použití serveru pro dlouhodobé zaznamenávání komunikace a následné ofiine vyhodnocen í dat v klientské aplikaci. Ve ¹šolním prostředí lze využít server pro zpřístupnění jedné sběrnice více studentům současně.

Dp 2008 samek martin.pdf