Dp 348 cz

From DCEwiki
Revision as of 21:26, 19 April 2010 by Sova (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Modul pro řízení podlahového vytápění

Autor: Kašpárek Martin

Diplomové práce 2009

Tato práce se zabývá návrhem modulu pro řízení podlahového vytápění, které je součástí většího systému inteligentního vytápění budov. V teoretické části jsou popsány výhody a nevýhody podlahového vytápění, komunikační protokol uLAN, mikrokontrolér LPC2148, teplotní senzory a IRC regulace. Praktická část se zabývá popisem jednotlivých částí schématu, návrhem desky plošných spojů a frézováním krabičky. Součástí práce je také implementace základního software. Aplikace je navržena pro řízení osmi termoelektrických hlavic na základí informací z teplotních senzorů a dalších informací získaných od ostatních zařízení komunikující po sběrnici RS-485 pomocí komunikačního protokolu uLAN.