Dp 350 cz

From DCEwiki
Revision as of 13:29, 20 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Kategorizace anotací.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Vizualizační prostředí pro domovní automatizaci[edit]

Autor: Kubita Ivo

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

350 dp cz.gif

Diplomová práce se zabývá vytvořením univerzálního konfiguračního a vizualizačního softwaru pro domovní automatizaci. Je zde rozebrána architektura systému, metody vzdáleného přístupu a meziprocesní komunikace. V rámci práce byl vytvořen model domovního automatizačního systému a aplikace pro konfiguraci a vizualizaci systému Damic.

  • Kubita Ivo, tel: +420 604 320 865
  • Burget Pavel
Dp 2009 kubita ivo.pdf