Dp 431 cz

From DCEwiki
Revision as of 13:37, 20 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Kategorizace anotací.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Síťový server pro CNC stroje[edit]

Autor: Vrtěl Václav

Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF

Cílem této diplomové práce je navrhnout a realizovat zařízení, které by umožňovalo komunikaci prostřednictvím počítačové sítě Ethernet mezi osobním počítačem a CNC strojem vybaveným sériovým portem a rovněž by umožňovalo přenášet stavové signály z CNC stroje do osobního počítače.


Dp 2011 vrtel vaclav.pdf