Dp 489 cz

From DCEwiki
Revision as of 13:44, 20 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Kategorizace anotací.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Podpora Wi-Fi sítí ve frameworku pro rezervace zdrojů[edit]

Autor: Tuka Martin


Diplomové práce 2012

Stáhnout práci v PDF


Táto práca pojednáva o frameworku FRSH/FORB na rezervovanie zdrojov a jeho podpore pre bezdrôtové siete. Rozširuje ho o možnosť adaptácie na zmeny prenosovej rýchlosti medzi aplikáciami využívajúcimi framework. Teoretická časť opisuje spôsob fungovania frameworku, postup vyjednávania kontraktov a súčasnú prácu s wifi sieťami. Taktiež obsahuje popis ďalších technológií použitých v praktickej časti. Praktická časť sa zaoberá možnosťami rozšírenia frameworku tak, aby bol schopný pracovať s viacerými rôznymi rýchlosťami bezdrôtových sietí. Opisuje jednotlivé kroky nevyhnutné na splnenie tejto úlohy - zisťovanie aktuálnej rýchlosti v sieti, zhromažďovanie a vyhodnocovanie dát a adaptácia aplikácií na túto funkcionalitu.


Dp 2012 tuka martin.pdf