Main Page

From DCEwiki
Revision as of 15:16, 20 January 2021 by Keny (talk | contribs) (Založena nová stránka s textem „$startLaboratory machines of DCE use for authentication CVUT main password and username. Web apps using authorize by CVUTid (use CVUT password). More about…“)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
English • ‎čeština
General e-mail address for IT of DCE Department is:
it135@fel.cvut.cz

Contacts to IT employees at building on Karlovo náměstí, and their competentions.

direction a suivre 3 yve 01.svgČíst dále..

This is a HelpDesk support site of the Department of Control Engineering, FEE, CTU in Prague. The official website of the Department of Control Engineering can be found at http://dce.fel.cvut.cz If you want any informaton about another department from CVUT on Karlovo náměstí, you may try here.

It is space for:

  • presentation web sites students projects and ours laboratories
  • presentation teaching projects of students
  • publication private web pages of students and employees of the DCE
Upozornění Laboratory machines of DCE use for authentication CVUT main password and username. Web apps using authorize by CVUTid (use CVUT password). More about passwords is on: Hesla na ČVUT/FEL

Užitečné informační systémy provozované:

work.svg Systémy pro hlášení problémů a závad...
  • HelpDesk ČVUT - Celofakultní systém pro hlášení problémů a požadavků.
Poznámka Informations for user of this wiki...

Ve zdejší nápovědě najdete informace o tom jak můžete využívat různá rozšíření této wiki při tvorbě stránek, jak pracovat se šablonami i jakým způsobem můžete chránit i jako pouhý uživatel obsah stránek před nežádoucím přístupem či editací.

List of extensions which are provided by this wiki can found on the page DCEwiki:Extensions with list of all installed extensions.

Other important Wiki: