Metadatová vrstva DjVu dokumentu

From DCEwiki
Revision as of 13:01, 18 December 2017 by Keny (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Metadata (Annotation) jsou u DjVu formátu umístěná na více místech.

Metadata ke stránce[edit]

Jsou uložená v podobně jako skrytý textový obsah stránky v samostatné vrstvě ANTz – což je komprimovaná textová vrstva, se kterou lze pracovat (podobně jako s textem) pomocí utility djvused.

Sdílená metadata[edit]

Kromě toho však může DjVu soubor obsahovat také sdílená metadata. Jsou uložené v samostatné stránce s příponou .iff, na kterou ostatní stránky (vždy s příponou .djvu) odkazují odkazem v samostatné vrstvě INCL (tzv. nepřímý linkindirection chunk).

Mezi sdílená metadata patří informace společné pro všechny stránky – copyright, aktivní link, co odkazuje na obsah, & etc.

Typy metadat[edit]

V metadatové vrstvě se můžeme setkat v podstatě s těmito základními typy metadat:

xmp
Obsahuje blok metadat ve XMP formátu, který obsahuje informace ke grafické vrstvě stránky
metadata
Normované klíče, které jsou interpretovány jako EXIF tady – obsahují informace o titulu, autorech, tcůrcích dokumentu aj.
mode, zoom, align, background
Jsou metadatové elementy, jimiž lze ovlivnit výchozí nastavení prohlížeče DjVu souborů, pokud je ovšem podporuje.
phead, pfoot
Jsou metadatové elementy, určené pro tisk DjVu stránky. V praxi se však neujaly – prakticky žádný ze současných prohlížečů DjVu souborů s nimi nepracuje.
maparea
Každý hyperlink, zvýrazněná oblast na stránce či textová poznámka

XMP[edit]

Metadata[edit]

Metadata mohou obsahovat bud jednotlivé stránky DjVu dokumentu nebo celý dokument a jsou součástí skryté textové vrstvy s poznámkami (annotations). Lze je tedy vložit dvěma způsoby. Bud pomocí volby set-ant nebo set-meta V prvém případě je třeba použít plný zápis. Syntaxe je jednoduchá. Klíčovým slovem může být jakékoliv slovo bez mezer a diakritiky. djvused vám sice umožní klíčové slovo s diakritikou vložit, ale djview vám potom odmítne s meta informacemi dále pracovat.

Obsah klíče je oddělen od klíčového slova mezerou a je uzavřen do uvozovek

Příklad syntaxe pro vložení přes set-meta:

klic "Text co se zobrazí pokud umožňuje prohlížeč djvu dokumentů pracovat s metatagy"

Příklad syntaxe pro vložení přes set-ant:

(metadata 
  (klic "Text co se zobrazí pokud umožňuje prohlížeč djvu dokumentů pracovat s metatagy") )

Hypertextové odkazy[edit]

Odkazem hypertextových odkazů v DjVu dokumentu nemusí být nutně URL ale lze použít také skok na stránku v rámci dokumentu podle jejího pořadového čísla např. "#2" nebo jména dokumentu "p001_002.djvu" eventuálně vloženého titulku stránky (tu už ale vařím z vody).

Příklad:

(maparea "http://www.neco.cz" "Text co se zobrazí v bublině" (rect 225 0 804 61) (xor))

alternativně lze použít

(maparea (url "http://www.neco.cz" "_blank") "Odkaz bude otevřený do nového okna prohlížeče" (rect 225 0 804 61) (xor))

Hlavička a patička stránky[edit]

Nastavení hlavičky a patičky se vkládá jako poznámka (set-ant) do shared_anno.iff (select-shared-ant). Jejich tisk je však záležitostí prohlížeče DjVu souborů, zda je do tisku pošle či nikoliv. Jinde totiž než na vytištěném dokumentu záhlaví a patička vidět není. Pokud vím tak ani žádná prohlížečka krom produktu Lizardtechu tento prvek při tisku zatím nepoužívá.

Klíčová slova

 • phead - hlavička
 • pfoot - patička

Zajímavé je, že lze do nich vkládat proměnné - bohužel, nevydedukoval jsem nic než že..

 • proměnnou je nahrazeno místo v uvozovkách..
 • je úplně putna jestli se do uvozovek napíše date, time, page.. vždy totiž nahradí..
  • obsah pravého horního rohu - číslem stránky / celkový počet stránek
  • obsah levého dolního rohu - názvem tištěné stránky dokumentu
  • obsah pravého dolního rohu - aktuálním datem
 • nelze kombinovat text a proměnnou v takových případech se zobrazí pouze text

Příklad použití:

(phead "left::Text v levém rohu" "right::Text v pravém rohu" )
(pfoot "left::Text v levém dolním rohu. Napravo se zobrazí aktuální datum" "right::" date"" )

Rejstřík[edit]

ant txt meta outline thumbnails

Akce print output set remove

Zvláštní kombinace: print-pure-txt print-merged-ant output-all


Rozbalovací menu - outline/bookmarks - (bookmarks ("První stránka" "#1") ("Druhá stránka" "#2"))