Nápověda:Navigační panel

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Interface/Sidebar

Úprava navigace postraního panelu

Úpravy navigačního panelu může provádět pouze přihlášený uživatel, který má nastaveno právo editinterface (což je zpravidla administrátor viz Nápověda:Nastavení práv pro mediawiki ). Tvoří jej obsah stránky MediaWiki:Sidebar který může vypadat následovně:

* navigation
** mainpage|mainpage
** Special:Recentchanges|Recent changes
* new heading
** portal-url|portal
** http://www.mediawiki.org|MediaWiki home

Jednotlivé položky postraního panelu mohou být napsány česky rovnou, ale také mohou být lokalizovány prostřednictvím "článků" ze jmenného prostoru MediaWiki. Kupř. text "Hlavní strana" je obsahem stránky MediaWiki:Mainpage

Při úpravách je třeba pracovat obezřetně a pokud možno nezapomenout při přejmenování přesměrovat novou stránku na stránku původní, resp. přesunout obsah ze stránky původní na stránku novou.

Sekce

Navigaci lze rozdělovat do jednotlivých sekcí, z nichž každá může mít svůj vlastní titulek. Titulek pro název sekce určuje položka první úrovně odrážkového seznamu. Viz výše uvedený příklad.

Pokud je text titulku shodný s nějakou systémovou hláškou rozhraní (tj. stránkou která existuje ve jmenném prostoru MediaWiki), pak ho tato hláška nahradí. V opačném případě se text zobrazí tak jak je.

Pozn.: Hyperlink musí mít správnou syntaxi, jinak se sekce nezobrazí

Hyperlinky

Linky jsou tvořeny druhou úrovní seznamu.

Cíl hyperlinku

Cílem hyperlinku může být libovolná stránka nebo externí link. V případě některých externích hyperlinků, které obsahují v adrese znak "&" je však třeba použít zprostředkující stránku ve jmenném prostoru MediaWiki.

Text

Obsah postraního panelu a toolbox

kód

použití

úpravy omezující určité skupiny uživatelů

Šířka postraního panelu

Šířku postraního panelu lze přenastavit úpravou následujících položek CSS stylu na stránce MediaWiki:Common.css ( resp. od verze mediawiki 1.9 MediaWiki:Monobook.css).

#column-content { margin-left: -15em }
#content { margin-left: 15em }
#p-logo a, #p-logo a:hover { width: 15em }
.portlet { width: 14em }
#p-cactions { left: 14em }

Odlišný postraní panel pro přihlášené uživatele a pro anonymní uživatele

Případné problémy

Změny se nezobrazují

xx

Wikitext v postranním panelu

Viz také