Nápověda:Údržba a kontrola

From DCEwiki
Revision as of 12:42, 22 October 2010 by Keny (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Přehled nápovědy
Editace obsahu
Systém wiki
Zabezpečení stránek
Zásady

Jako každý systém pro správu obsahu i wiki musí být průběžně udržována.

Kontrola obsahu[edit]

Při psaní obsahu může docházet k nejrůznějším chybám - překlepy, neplatné odkazy, špatné stylování atd.

Na této wiki se neprovádí kontrola obsahu z hlediska validity jím prezentované informace, ale čistě a pouze z hlediska zpracování.

Pokud se nějaká chyba objeví, je kontaktován v prvé řadě autor stránky, aby chybu odstranil, nebo aby doplnil chybějící náležitosti. Jedinou výjimkou je oprava neplatných odkazů a překlepů.

Kontrola kategorizace[edit]

Každá stránka ve wiki musí být kategorizována. Kategorizace usnadňuje správu velkého množství stránek a souborů a umožňuje rychlou orientaci tím, že jedním kliknutím umožní vypsat seznam souborů a stránek, které mají s vybhranou kategorií něco do činění.

Kontrola osiřelých stránek[edit]

Vznikají při různých pokusech, resp. při změnách struktury projektu, do kterého původně stránka patřila

Kontrola neplatných odkazů[edit]

Odkazy, kterým chybí cílová stránka se ve wiki zobrazují červeně a vznikají ve wiki několika způsoby:

  1. Editor stránky plánuje založení stránky s příslušným názvem, ale dosud se nedostal k jejímu založení
  2. Stránka na kterou má odkaz vést byla odstraněna, nebo přejmenována
  3. Při psaní odkazu došlo k překlepu, nebo díky nepozornosti se vloudila chyba díky níž je odkaz neplatný - skloňovaná forma slova, jiné použití malých a velkých písmen. Naše DCEwiki, na rozdíl od běžných projektů MediaWiki je nastavena aby byla citlivá na psaní velkých a malých písmen.