OCFS2

From DCEwiki
Revision as of 17:38, 18 February 2013 by Keny (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

OCFS2 je plně POSIX kompatibilní clusterový souborový systém, který umožňuje přistupovat do jednoho datového prostoru několika strojům současně. Není závislý na architektuře procesoru, takže jej lze použít u clusteru složeného jak z 32-bitových, tak 64-bitových nodů. Podporuje kvóty, POSIXové ACL, "děravé" (sparse) soubory, rozšířené atributy a lze jej snadno a rychle nakonfigurovat. Z hlediska použití jde o robustní a systémově nenáročný souborový systém, který lze používat i na nodech s menším množstvím paměti než 512MB.

Upozornění OCFS2 neřeší redundanci dat, protože předpokládá, že pracuje s jedním kompaktním datovým prostorem! Tím může být buď externí datové pole, připojené přes Infiniband, nebo (v případě že je cluster tvořen dvěma datovými nody) DRBD zařízení

Neřeší také paralelní přístup k datům! Je-li připojen, chová se stejně jako lokální systém. Tzn. pokud edituje jeden soubor více uživatelů současně, zapíše změny toho, který uložil soubor jako poslední! Při odstraňování souborů je to podobné jako u hardlinků. Inode souboru se zruší teprve tehdy, až se uzavře poslední otevřený deskriptor tohoto souboru.

Podporuje žurnálování, tzn. že když umře některý z nodů je schopen podle informací z ostatních nodů metadata obnovit, takže zůstávají konzistentní (neporušená). OCFS2 podporuje žurnálování typu:

  • ordered - kdy se změny se zapisují tak jak se postupně řadí do fronty požadavků
  • writeback - kdy se změny zapisují se zpožděním, což je výhodnější z hlediska rychlosti IO operací

ocfs2.svg

Historie[edit]

Vývoj OCFS2 byl odstartován počátkem r. 2003, s tím že fa. ORACLE (která stojí za jeho vývojem) od samého počátku usilovala o jeho zařazení do hlavní vývojové větve linuxového jádra, protože v tu dobu neobsahovalo ovladač pro žádný clusterový souborový systém.

K začlenění došlo v lednu 2006 a první stable verze jádra (2.6.16), která podporovala OCFS2 byla uvolněna v březnu.

Vývoj OCFS2 probíhá přímo v hlavní linii linuxového jádra, ovšem pro enterprise verze komerčních linuxových distribucí bylo uvedeno postupně několik vydání, které implementovaly nové funkcionality.

Verze 1.4 (uvolněná v červnu 2008) přinesla oproti výchozí verzi 1.2 (z dubna 2006) podporu "děravých" souborů, unwritten extents, inline data a sdílenou zapisovatelnou mmap.

Verze 1.6 začlenila REFLINKy, indexaci adresářů, kontrolní součty pro metadata, rozšířené atributy, podporu pro kvóty, podporu POSIXových ACL a vyhrazenou alokaci.

Kód OCFS2, dostupný pod GPL licencí, je součástí linuxového jádra, takže veškeré novinky jsou ihned komukoli k dispozici. Podmínkou pro jejich využití je odpovídající sada nástrojů, v Debianu dostupná v rámci balíku ocfs2-tools