Publikování aktuality/události na webu FEL/ČVUT

From DCEwiki
Revision as of 22:46, 18 October 2011 by Samekma1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Zaměstnanec může zadat požadavek na publikaci informace o jím (nebo katedrou) pořádané události, akci nebo jiné aktualitě na web FEL nebo ČVUT. Tento požadavek se zadává prostřednictvím oprávněné osoby - Aktuální seznam oprávněných osob. Tato osoba zajistí schválení a vložení aktuality/akce na příslušný web/weby prostřednictvím aplikace akce.cvut.cz.

Oprávněné osobě je nezbytné elektronicky doručit text oznámení obsahující tyto náležitosti:

  • název akce (CZ)
  • název akce (EN)
  • datum a čas konání
  • abstrakt (CZ)
  • abstrakt (EN)
  • kontaktní osobu (spojení)
  • odkaz na web akce (pokud existuje)
Upozornění Bez všech uvedených náležitostí oznámení nebude přijato ke zveřejnění.

V případě, že nejde o událost (akci) stačí znění oznámení v češtině a angličtině.