All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h čeština (cs)Užitečné informační systémy provozované:
:* [$dce Web Katedry řídicí techniky]
:* [$moodle Moodle] - e-learning portál
:* [$cw CourseWare] - e-learning portál
:* [$felsight FELSight] - studentský portál
:* [$whitebook Bílá kniha] - rozvrhy a informace o studijních programech
 h English (en)Another information systems of DCE FEE:
:* [$dce Web DCE]
:* [$moodle Moodle] - e-learning portal
:* [$cw CourseWare] - e-learning portal
:* [$felsight FELSight] - students portal
:* [$whitebook White book] - timetables and information on study programs