All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h čeština (cs); Ing. Petr Haba : vedoucí oddělení, tajemník katedry - nákupy techniky, správa tiskáren a pracovních stanic v kancelářích
:* Linka: 7345
:* E-mail: '''xhaba@fel.cvut.cz'''
; Aleš Kapica : Administrace a podpora pro Linux a pracovní stanice v učebnách katedry řídicí techniky a katedry kybernetiky
:* Linka: 7332
:* E-mail: '''kapica@fel.cvut.cz'''
:* Jabber: keny.otter@gmail.com
; Ing. Martin Samek : Vedoucí SVTI, weby katedry řídicí techniky, virtualizace, síť
:* Linka: 7599
:* E-mail: '''samekma1@fel.cvut.cz'''
;Ing. František Vaněk : správa pracovních stanic (Windows) a modelů v učebnách KN:E-2, KN:E-23 a KN:E-26
:* Linka: 7216
:* E-mail: '''vanek@fel.cvut.cz'''
;Ing. Ondřej Votava : Zaměstnanec SVTI, podpora pro uživatele zařízení Apple a správa síťové infrastruktury
:* Linka: 7296
:* E-mail: '''votavon1@fel.cvut.cz'''
 h English (en); Ing. Petr Haba : secretary of the DCE department and chief of the IT employes - purchases of equipment; administration of printers and MS Windows workstations in offices
:* Linka: 7345
:* E-mail: '''xhaba@fel.cvut.cz'''
; Aleš Kapica : administistration diskless infrastructure in the laboratories DCE a DC departments and support for Linux systems
:* Linka: 7332
:* E-mail: '''kapica@fel.cvut.cz'''
:* Jabber: keny.otter@gmail.com
; Ing. Martin Samek : headmaster SVTI; management of the network and virtualization strategy; administration of the DCE department website
:* Linka: 7599
:* E-mail: '''samekma1@fel.cvut.cz'''
;Ing. František Vaněk : management of the MS Wiondows workstations and models in KN:E-2, KN:E-23 and KN:E-26
:* Linka: 7216
:* E-mail: '''vanek@fel.cvut.cz'''
;Ing. Ondřej Votava : Employer of SVTI, suppport for Apple users and management of the network infratsructure
:* Linka: 7296
:* E-mail: '''votavon1@fel.cvut.cz'''