Uživatel:Stysdali

From DCEwiki
Revision as of 15:58, 11 September 2013 by Keny (talk | contribs) (Creating user page for new user.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Jsem student bakalářského programu Kybernetika a Robotika, podoboru Systémy a řízení. Pracoval jsem na Jihočeské univerzitě, na Ústavu Fyzikální Biologie a později na Škole komplexních systémů FROV JU, kde jsem se věnoval komplexním systémům, zpracování obrazu, mikroskopické optice a jiným podobným problémům.