Vzdálený přístup do laboratoří

From DCEwiki
Revision as of 14:36, 25 March 2020 by Keny (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Pro zajištění vzdáleného přístupu na laboratorní stroje existují tyto stroje:

turtle
Pro přístup na laboratorní stroje Katedry kybernetiky (DC)
postel
Pro přístup na laboratorní stroje Katedry řídicí techniky (DCE)

Tyto stroje používají speciální vrstvu, ve které je vytvořen ssh jail se skriptem, který po ověření generického užovatele student vybere na základě zadaných parametrů z poolu laboratorní stroj na který se uživatel přihlásí přes ssh. Pokud uživatel přidá parametr "-X" (resp. "-Y"), může skrz toto připojení protáhnout také aplikace, které pužívají GUI.