Vzdálený přístup do laboratoří

From DCEwiki
Revision as of 20:55, 26 March 2020 by Keny (talk | contribs) (→‎Spice)
Jump to navigation Jump to search

Pro zajištění vzdáleného přístupu na laboratorní stroje existují tyto stroje:

turtle.felk.cvut.cz
Pro přístup na laboratorní stroje Katedry kybernetiky (DC)
postel.felk.cvut.cz
Pro přístup na laboratorní stroje Katedry řídicí techniky (DCE)

Tyto stroje používají speciální vrstvu, ve které je vytvořen ssh jail se skriptem, který po ověření generického uživatele student vybere na základě volby uživatele ze zvolené laboratoře fyzický laboratorní stroj, na kterého přihlásí uživatele přes ssh.

Použití strojů s disklessovým linuxem

Pokud uživateli stačí práce na konzoli, může si spustit tmux a pak již na stroj přistupovat přes stroj postel (nebo turtle) rovnou přes svůj login. Důležité je, aby si poznamenal hostname přiděleného stroje.

Během přihlášení přes uživatele student se stroje přidělují na základě seznamu strojů tak, aby se pokud možno rovnoměrně využívaly všechny stroje v laboratoři. Po odhlášení, nebo ukončení sezení se stroj opět vrátí na seznam. Cílem je předejít situaci, že se všichni uživatelé budou hlásit pouze na jeden či dva stroje, zatím co ostatní stroje zůstanou nevytížené.

Poznámka Pokud je některý laboratorní stroj zrovna vypnutý, či nedostupný, je z tohoto seznamu vyřazen. Stačí se na uživatele student přihlásit znovu a bude ze seznamu přidělen stroj jiný.

Aplikace s GUI

Pokud uživatel přidá parametr "-X" (resp. "-Y"), může skrz ssh připojení protáhnout také okna aplikací, co používají GUI.

Protáhnout lze i celý desktop. A je k tomu několik cest.

Poznámka Aby mohli tímto způsobem přistupovat k aplikacím uživatelé MS Windows, musí mít nainstalovaný X server. Proto doporučuji využít raději Xspice, pro který existují klientské aplikace jak pro MS Windows, tak pro Mac OS X, Linux i Android.

XPRA

Nejjednodušší je použít aplikaci Xpra.

Spice

Nejefektivnější je použít Xspice

Výhodou je, že plocha poběží na pozadí, takže na ní lze mít rozdělanou práci a připojit se podle potřeby.

Spuštění Xspice serveru je jednoduché. Ideální je využít k tomu tmux, který lze odpojit a nechat běžet na pozadí.


Abyste mohli přistupovat na spuštěný Xspice server, musíte mít nahozený na stroji postel ssh tunel. Ten ovšem nemusíte mít spuštěný běžet pořád. Můžete si ho nahodit jen když budete chtít se svou vzdálenou plochou pracovat.

Použití strojů s MS Windows

Laboratorní stroje s MS Windows jsou pouze v rámci infrastruktury Katedry řídicí techniky.

Prozatím na ně není vzdálený přístup není. Přesněji řečeno byl by, ale pouze přes SSH.

Nicméně do budoucna lze zpřístupnit jejich plochu přes RDP, tunelované podobným způsobem, jako když chcete přistupovat na plochu Xspice.