Audiovizuální systém ve Strojovně (E-s109)

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

AV systém je umístěn v racku v místnosti bývalého mokrého procesu. Ovládání komponent je řešeno přes řídicí systém CUE.

Přidělení IP adres komponentám, které je možné ovládat přes LAN:

cue 192.168.1.127
touch 

Obsazení vstupů a výstupů matice Gefen 4x4: