CHDK:Nastavení OSD

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

OSD parameters(Nastavení parametru OSD)

Show OSD(Zobrazit OSD) [•| ] Hide OSD(Skrýt v) [Don't|In Play|On Disp|both] Center Menu(Centrovat Menu) [•| ] Auto select 1st entry @ menu(Vždy vybrat první v menu) [•| ] Enable Symbols(Povolit symboly) [•| ]


User Menu(Uživatelské menu)


User Menu Enable(Uživatel. menu aktivní) [Off|On|On Dire|Edit] User Menu as Root(Uživatel. menu jako základní) [•| ] Show State Displays(Zobrazit stav) [•| ] Show Temperature?(Zobrazit teplotu) [Optical|CCD|Battery|all] in Fahrenheit(ve Fahrenheitech) [•| ] OSD layout editor(Nastavit rozmístení prvku na OSD)» Grid(Mrížka)


Miscellaneous Values(Smíšené hodnoty)


DOF Calculator(DOF kalkulátor)


RAW(RAW)


Battery(Baterie)


Filespace(Místo na karte)


Clock(Hodiny)


Show OSD in Review Mode(Zobrazit OSD v módu náhledu) [•| ]