CHDK:Nastavení videa

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Video Parameters(Nastavení videa)

Video Mode(Video mód) [Bitrate|Quality]
Video Bitrate(Datový tok videa) [0.25x-3x]
Video Quality(Kvalita videa) [99-1]
Clear videoparams on Start?(Mazat param. videa pri startu) [•| ]
Video Quality Control(Ridit kvalitu videa) [•| ]
Enable optical zoom(Povolit optický ZOOM) [•| ]
Mute during zooming(Ztlumit zvuk pri zoomování) [•| ]
AF key(AF key) [Set|Shooter]
Show remaining videotime?(Zobr. zbýv. cas videa) [Don't|hh:mm:s|KB/s|both]
Refreshrate (~sec)(Frekv. obnovení (sec)) [1-20]