CHDK:Různé

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Miscellaneous Stuff(Ruzné)

Submenu Miscellaneous Stuff(Ruzné)obsahuje nastavení, které sice nesouvisí přímo se zpracováním fotografií, ale zásadním způsobem rozšiřují funkcionalitu fotoaparátu a umožňují získat podrobné informace o přístroji.

Manažer uložených souborů

File Browser(Prohlížec souboru)»SET

Kalendář

Calendar(Kalendár)»SET

Čtečka uložených textových souborů

Text File Reader(Prohlížec textu)

Hry

Z praktického hlediska nejzbytečnější součást CHDK demonstrující jeho skriptovací možnosti

Games(Hry)
Reversi(Reversi)»SET
Sokoban(Sokoban)»SET
Connect 4(Čtveřice)»SET
Reversi(Mastermind)»SET

Nastavení zobrazení úvodní obrazovky

Show Splash Screen on Load(Ukázat splash po zavedení) [•| ]

Aktivace audio signalizace při spuštění

Startup sound(Zvuky pri startu) [•| ]

Nastavení LCD displeje

Disable LCD Off(Zakázat vypnutí LCD) [Alt|Script|No]

Paleta

Draw Palette(Vykreslení palety)»SET

Informace o přístroji

Show Guild Info(Informace o programu)»SET
Show Memory Info(Informace o pameti)»SET

Vytvoření bootovací karty

Make Card Bootable(Vytvorit bootovaci kartu)

Přepnutí diskových oddílů

Swap partitions(Prepnout oddíly)SET

Obnova výchozí konfigurace

Reset Options to default(Obnovit výchozí nastavení)

Ladění uživatelských skriptů

Debug Parameters(Debugger (ladeni programu))

Externí spoušť

Remote parameters(Parametry dálk. spoušte)